SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.
(www.ssab.com/fi). Kuva: Stefan Ek.

SSAB:llä suunnittellaan investointitoimintaa Thinking Portfolio-projektisalkun avulla tulevia vuosia eteenpäin. Suunnitelmat tehdään salkussa hallitusti ja sieltä on mahdollista nähdä nopealla silmäyksellä mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Investointipalvelun johtaja Arto Kangas kuvailee, kuinka salkkutyökalun käyttöönoton jälkeen on ollut mahdollista nostaa suunnitelmallisuuden tasoa entisestään.

-Aiemmin meillä oli monien Excel-taulukoiden viidakko, jonka avulla teimme hankkeiden suunnitelmia ja raportointia. Excel-käyttöliittymä yhdistettynä suureen määrään manuaalista työtä oli erittäin haavoittuva ja virheiden mahdollisuus oli suuri. Thinking Portfolion avulla suunnitelmat ovat onnistuneet hyvin ja olemme pystyneet tekemään ne jo tulevillekin vuosille salkkuun.
Uusimpina piirteinä salkussa on otettu käyttöön Pivot-taulukot ja tehty liittymä SAP-taloushallintoon. Taloushallintoliittymä tuo lisää luotettavuutta prosessiin.

Thinking Portfolion salkku on tuonut toimintaan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa uusia näkökulmia

Johto on saanut aiempaa selkeämpiä ja yhteneväistä raportointia, johdon edustajat käyvät myös itse salkussa katsomassa tilannetta. Kiitosta on saanut muun muassa läpinäkyvyyden parantuminen.

Eri divisioonissa ja toimipisteissä käytettiin historiallisista syistä erilaisia omia raportointi- ja suunnittelutyökaluja, Thinking Portfolion avulla oli mahdollista saada kaikki organisaatiot sekä Suomesta että Ruotsista raportoimaan yhteen järjestelmään.

-Thinking Portfolio oli kaikille uusi, joten olimme kaikki samalla lähtöviivalla, kaikki lähtivät puhtaalta pöydältä liikenteeseen.

– Käytön aloittaminen ei ole kynnyskysymys. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä siihen miten helppoa on raporttien teko, vastaanotto onkin ollut sitä ajatellen oikein hyvä.

Käyttäjät ovat mielissään myös kiitettävän monipuolisista mahdollisuuksista ryhmitellä ja filtteröidä dataa.

SSAB:llä on Thinking Portfolion myötä käytettävissään koko konsernin käsittävä, yhtenevä salkkupalvelu, jonka ansioista mainittavimpina he pitävät helppokäyttöistä ja nopeasti omaksuttavaa käyttöliittymää sekä sen tuomaa näkyvyyttä ja luotettavuutta suunnitteluprosessissa.

Käyttäjiä on satoja ja hankkeita salkussa on tuhansia.

-Meillä on nyt väline, jolla voimme suodattaa tietoja useilla eri hakutekijöillä ja niiden yhdistelmillä. Voimme esimerkiksi ryhmitellä ja tarkastella eri maihin ja alueisiin kohdistuvia suunnitelmia divisioonittain, vain jotain mainitakseni.

Uusi salkkutyökalu on säästänyt työaikaa merkittävästi

Arto Kangas arvelee, että yleishallinnossa on säästynyt muutamia henkilötyöpäiviä Thinking Portfolio-salkun käyttöönoton ansiosta. Hän on pannut merkille myös huomattavan määrän ajan säästöä projektipäälliköiden työn helpottumisen myötä, koska kaikki projektien hallinnointi ja raportointi tehdään nyt yhdellä välineellä.
Thinking Portfolio on koettu myös luotettavaksi toimittajaksi, jonka kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja joustavaa.

-Thinking Portfolio on toimittajana palvellut meitä hyvin. Olemme tehneet muutamia muutospyyntöjä ja sen lisäksi, että ne on otettu kohteliaasti vastaan, ne ovat menneet nopeasti läpi. Mielellämme katsomme tulevaisuuteen ja teemme kehityssuunnitelmaa salkulle Thinking Portfolion konsulttien kanssa.

 

SSAB:n projektisalkun hyödyntämisestä kertoi:
Arto Kangas,
Director, Investment services SSAB Europe