Strategiatoimiston TOP-8 avaintehtävät

s3-slide-3

Strategiatoimistot käsitetasolla yleistyvät yrityksissä jotka uskovat yrityksen menestyksen takana olevan organisaation strateginen suunnittelu ja strategian toimeenpano.

Strategiatyö on organisaation tavoitteista, toimialasta ja johtamiskulttuurista riippuen kovin erilaista. Strategiaa tulkitaan monin tavoin ja strategian merkitys organisaatio sidosryhmille löytyy eri tulokulmista.

Keskeistä on oikeiden asioiden tekeminen juuri oikealla ajoituksella. Se kuinka päätöksenteossa onnistutaan ja kuinka henkilöstö saadaan matkaan mukaan – on asia johon etsitään aina vastuksia.

Strategiatoimiston on näköalapaikka

Keskeistä strategiatyössä on se kuinka liiketoimintaympäristö otetaan strategiassa huomioon.

Tutkimuksien mukaan 65 % yrityksen menestyksestä lähtee siitä, että pystytään mukautumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin ja niiden kautta avautuviin mahdollisuuksiin.

Strategiatoimisto (Strategy Office) on käsitteenä ja toimintamallina Suomessa vielä uusi ja nuori mutta siihen liittyy paljon kiinnostusta. Strategiatoimistolla voidaan tavoitella mm. seuraavien tehtävien organisoimista:

  1. strategiatyön viestinnällistäminen henkilöstölle ja muille keskeisille sidosryhmille
  2. strategian mittaaminen ja arviointi (esim. KGI, Strateginen koherenssianalyysi, strategiset Projekti-, Sovellus- ja Palvelusalkkuanalyysit, Value Gap Analyysit)
  3. strategiaprosessin suunnittelu ja johtaminen
  4. strateginen partneroituminen
  5. skenaariotyö
  6. johtamisen sisäinen tuki
  7. strateginen resursointi
  8. strategisten riskien hallintaa (ajankohtaisia esim. geopoliittiset ja suhdanne riskit)

On hyvä varmistaa, että kenelle strategiatoimisto organisaatiossa raportoi ja miten organisaatio tuottaa strategiatoimistolle sen työssään tarvitsemaa informaatiota.

Share This