Suhdanteiden ennustaminen osana hyvää johtamista

GnS Suhdanne-ennuste Q32013

Ohessa on Thinking Portfolion yhteistyökumppanin tuore ja mielenkiintoinen GnS Economicsin Q3/2013 Suhdanne-ennuste raportti. Raportti antaa hyvän ja selkeän näkemyksen Euroopan, USA:n sekä Suomen talouden kehittymisestä lähivuosina.

Thinking Portfolio mahdollistaa suhdanne-ennusteiden ottamisen osaksi kehittämisen johtamista sekä investointipäätöksen käsittelyä. Näin suhdanteet voidaan ottaa osaksi salkkujohtamista – tehostaen ennusteiden ja salkkuanalyysien tekoa.

Lue koko mielenkiintoinen suhdanne-ennusteraportti tästä.

Lisätietoja suhdanne-ennusteista,

Tuomas Malinen, PhD, CEO
GnS Economics
Tel: +35840 196 3909
tuomas.malinen@gnseconomics.com
www.gnseconomics.com

 

Share This