LähiTapiola suosittelee hyödyntämään Thinking Portfoliota laaja-alaisesti

LähiTapiola käyttää Thinking Portfoliota ryhmän kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola Palvelut Oy:n työajanseurantaan. Alun perin oli tarkoitus suunnitella sovelluksen rakenne vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi myös työajanseurantaan ja projektinhallintaan ja näin päädyttiin heti alkumetreillä laajentamaan sovelluksen käyttöä. Tämän johdosta oli mahdollista luopua vanhasta monimutkaisemmasta ja kalliimmasta välineestä kokonaan.

Thinking Portfolion selkeys ja toiminnallisuus vakuuttivat Vaasan Oy:n

Vaasan Oy ja Thinking Portfolio käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa. Yksi tärkeä peruste, miksi Thinking Portfolio valittiin Vaasan Oy:n projektisalkkusovellukseksi, olikin mahdollisuus implementoida se lyhyessä ajassa ja saada sen käyttämisestä nopeasti hyötyjä.

Rakennustieto antaa tunnustusta Thinking Portfolio widgeteiden tuomasta viisaudesta

Rakennustiedossa käytetään Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan. Sovellus on otettu projektihenkilöstön keskuudessa tyytyväisinä vastaan, Thinking Portfolion tuoma näkyvyys on ollut tervetullut parannus projektien läpiviemisessä. On tärkeä asia, että projektit ovat samassa paikassa ja tieto avoimesti kaikkien saatavilla. Tämä muun muassa lisää tietoisuutta siitä millä perusteilla projektit on aloitettu ja minkälaisilla kustannuksilla niitä tehdään. Hankkeiden ohjausryhmissä on oltu kiitollisia tietojen helposta esittelymahdollisuudesta suoraan työkalusta.

Toimintasalkku tarjoaa katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan

Tässä verkkoaineistossa näytettävät tiedot perustuvat Kuntaliiton toimintasalkun projekti- ja edunvalvontatietoihin. Toimintasalkun sisältö on havainnollistettu teeman ja vaiheen mukaan. Värisävyn tummuusaste kuvaa työvaiheiden etenemistä. Tarkemmat edunvalvontatoimenpidettä tai projektia koskevat tiedot avautuvat haluttua ikonia klikkaamalla. Oheisesta osoitteesta voi tutustua suoraan verkossa Kuntaliiton projekti- ja edunvalvontatietoihin: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/kuntaliiton-toiminta-ja-strategia/toimintasalkku/Sivut/default.aspx

Thinking Portfolio konkretisoi Tampereen kaupungin projektisalkkuprosessit

Tampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana käyttöön Thinking Portfolion projektisalkkusovellus marraskuussa 2015. Sovelluksen käyttöönotto oli jatkoa vuoden 2014 alkaneelle projektijohtamismallin kehittämiselle. Tampereen kaupungin projektisalkussa käsitellään kaikki palvelujen, toiminnan ja hallinnon kehittämiseen kohdistuvat projektit, kaikki ICT-kehittämistä sisältävät projektit sekä tutkimusprojektit. Lisäksi salkussa on aluekehittämisohjelmat projekteineen, näitä ohjelmia on meneillään tällä hetkellä kolme.