Miten otan Kanbanit osaksi sovellus- ja rekisterisalkkua?

Kanban tekniikkana on arkisen yksinkertainen (esim. Odottaa, työnalla ja valmis) - tehtävien hallintaa seuraamalla etenemisen vaiheita. Lähtökohtana myös näkemys siitä että käytännössä ihminen keskittyy yhteen asiaan kerralla vaikka toki mielessä on odottamassa jo kymmenen seuraavaa. Ottamalla vastaava ajattelu mukaan esim. Sovellus- ja rekisterisalkunhallintaan luodaan näkyvyyttä niille tehtäville joita nimettyyn sovellukseen tai rekisteriin liittyen on työnalla. Tehtävät voidaan näin nostaa salkusta ja lukuisista eri sovelluksista henkilön omaan kanban näkymään ja sovelluskohtaiselle tehtävälistalle. Luo näkyvyyttä sovelluksen ja [...]

Thinking Portfolio -sovellussalkku tukee EU:n GDPR-tietosuojavaatimuksien johtamista

GDPR eli EU:n laajuinen tietosuoja-asetus tulee myös suomalaisten organisaatioiden sovellussalkun vaatimukseksi. Sovellussalkun avulla voidaan tehdä näkyväksi organisaation GDPR eli General Data Protection Regulation velvoitteet, vastuunotto ja päätökset. Tietosuoja-asetus tulee olla huomioitu organisaation kaikista sovelluksista viimeistään 25.5.2018 mennessä. Osana sovellussalkun tietoja voivat olla tilannekuvat sovelluksiin liittyvistä tietomalleista, liittymistä, sopimuksista, alihankinnasta, tietoturvapolitiikasta, menettelytavoista, sovelluksen elinkaarenhallinnasta jne. Sovellussalkku tekee tietosuoja-asetuksen tilannekuvan näkyväksi koko organisaatiolle Perinteisesti sovellus- ja järjestelmäsalkkuja on ylläpidetty Excel-taulukkoina mutta jatkossa Excel-taulukko ei ole riittävä työkalu [...]

SOTE- ja alueuudistus tarvitsee salkunhallintaa viestintään ja päätöksentekoon

Tyypillisesti maakuntaliitto tarvitsee alueuudistuksen valmisteluun projektikokonaisuuden johtamisen tueksi nopeasti käyttöönotettavaa, helppokäyttöistä ja elinkaareltaan kustannustehokasta projektisalkunhallinnan työkalua. Maakuntien valmisteluvaiheeseen liittyy paljon viestintää ja päätöksentekoa. Lisäksi alueuudistuksen kohteena on laaja joukko palveluja sekä sovelluksia. Myös näihin kohdistuvien vaikutusten näkyväksi tekeminen palvelu- ja sovellussalkunhallinnalla on nopea ja vaivaton keino viestiä miten valmistelutyöt etenevät ja mitkä ovat niiden vaikutukset. Maahan perustetaan siis 18 maakuntaa, jotka järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä. [...]

Salkkujohtaminen ja tuntosarvi toimintaympäristöön

Tiedätkö mitkä salkkusi palveluista, projekteista, tuotteista tai sovelluksista ovat kytketty liiketoimintaympäristösi herkkyysindikaattoreihin? Kaikilla organisaatiolla on joukko toimintaan merkittävästi vaikuttavia organisaatiokohtaisia herkkyysindikaattoreita.

Kanban ja Thinking Portfolio projektisalkku

Kanban tulee japanin kielestä jossa sen merkitys liittyy mainoskylttiin ja tauluun. Kanban on viime vuosina tullut tutuksi osana toiminnan kehittämistä. Kanban on LEAN-periaatteen mukainen päätöksenteko- ja ajoitusmenetelmä tekemään näkyväksi mitä tulisi tuottaa ja milloin. Projektisalkunhallinnassa eri tehtäviä voidaan tarkastella Kanban näkymiä soveltaen. Thinking Portfolio idea- ja projektisalkussa Kanban tauluja voidaan soveltaa tehtävien raportoinnissa jäsentäen tehtävät päätöksenteon ja tilannekuvan mukaisiin vaiheisiin. Kanban voi olla innostava viestinnällinen ja toimintaa ohjaava - kokonaisuutta visualisoiva elementti organisaation projektisalkkuun. Kanban [...]

Varmassa myönteinen kokemus Thinking Porfolio -projektisalkusta vaikutti sovellussalkun valintaan

Marras- joulukuussa 2015, Varma otti käyttöön Thinking Portfolion sovellussalkun parantamaan sovelluksiin liittyvän perustiedon- ja sovellustilanteen hallintaa. Sovellusten perustietojen (teknologia, integraatiot, vastuuhenkilöt) lisäksi Varmassa on kirjattu salkkuun myös tietoa siitä, mihin meneillään oleviin projekteihin kyseinen järjestelmä liittyy. Riippuvuuksien hallinta on yksi keskeinen asia sekä järjestelmien ylläpidossa että kehittämisessä, jossa sovellussalkusta on hyötyä...

Lait ja säädökset osana hyvää projekti-, järjestelmä- ja palvelusalkkua

Lakien ja säädösten merkitys niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toiminnan ja kehittämisen ohjauksessa on tärkeä. Näiden lisäksi voi olla vielä joukko mm. sopimuksiin ja standardeihin liittyviä vaatimuksia. Osa vaatimuksista voivat olla kansallisia ja osa kansainvälisiä. Näiden kaikkien vaatimukset sekä niihin kohdistuvat tulevaisuuden muutokset tulee johdon ymmärtää ja huomioida oman organisaation toiminnan kehittämistä suunniteltaessa. Näkemys on, että nämä säädökset voidaan mallintaa ja salkuttaa vaatimustenmukaisuuden mukaan. Onko silloin kyseessä säädössalkku vai onko organisaatiolla aiheelle oma nimitys? Osa [...]

Thinking Portfolion uudet salkunhallinnan riippuvuusraportit

Projektien välisten riippuvuuksien esittäminen ja viestinnällistäminen on päätöksenteon kannalta tärkeää. Haasteena eri raporttimallien osalta on tehdä havainnolliseksi suuri määrä eri riippuvuuksia. Thinking Portfolion yksi uusi riippuvuusraporttimalli on Visual Portfolio Dependency Wheel – raportin edistysvoima soveltuu suuren projektimäärän raportointiin ja on yksi uusi vakioraporttimme. Sama raporttimalli toimii kaikissa Thinking Portfolio salkuissa kuten mm. järjestelmä- ja sovellussalkussa sekä palvelusalkussa projektisalkun lisäksi.

Thinking Portfolio Active Reports – Raportoi ja analysoi helposti haluamallasi tavalla

Thinking Portfolion Active Reports mahdollistaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaisten raporttien ja analyysien helpon ja nopean tuottamisen. Thinking Portfolio projekti-, järjestelmä- tai palvelusalkun käyttäjänä voit vapaasti valita minkä tietosisällön haluaa henkilökohtaiselle raporteillesi (kts. alla olevan kuvan uusi Sarakkeet / Columns valinta). Lisäksi voit vaivattomasti ja nopeasti tallentaa haluamasi raporttinäkymän niin, että samaan raporttinäkymään voit palata helposti uudelleen (kts. yllä olevan kuvan uusi Tallenna / Remember valinta). Thinking Portfolio Active Reports toiminnallisuus on Thinking Portfolio pilvipalveluasiakkailla nyt käytettävissä Voit tuottaa [...]

Digitalisaation johtamista projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinnalla

Digitalisaatio on tehnyt väsymättä tehtäväänsä hyvän kymmenen vuotta. Vauhti kiihtyy ja muutokset sekä mahdollisuudet tulevat valonnopeudella vastaan. Suuret haasteet ja mahdollisuudet liittyvät teknologian muuttaessa kulttuuria ostaa, myydä, tuottaa ja toimittaa palveluja ja tuotteita. Ansaintalogiikka muuttuu samalla kun asiakkaiden kokema hyöty ja arvo. Haasteita kaikille tuottaa rinnalla olevien vielä digitalisoimattomien prosessien ylläpito ja kehittäminen. Kaikkea ei voida digitalisoida - ainakaan tässä kehityksen vaiheessa. Edelläkävijät luovat digitalisoitumiselle edellytyksiä erilaisten hyödynnettävien ekosysteemien muodossa. Riskit osata valita oikeat palat [...]

Qlikview ja Thinking Portfolio salkunhallinnan raportoinnissa

Hyödynnä helppokäyttöinen QlikView osana salkunhallinnan raportointia ja analysointia yhdessä Thinking Portfolio vakioraporttien kanssa Salkunhallinnan raportoinnin ja analysoinnin mahdollisuudet paranevat ja asiakkaamme voivat hyödyntää parhaita markkinoilla tarjolla olevia raportointi- ja BI-työkaluja. Jos teille on Suomen suosituin QlikTechin QlikView tuttu  voitte hyödyntää mm. QlikViewn intuitiivisia raportteja sujuvasti yhdessä Thinking Portfolio projekti-, idea-, sovellus- ja palvelusalkkujen kanssa. QlikView tarjoaa myös maksuttoman QlikSense version jonka voitte käyttöönottaa ja hyödyntää yhdessä Thinking Portfolion nopeasti ja vaivattomasti.  Tule kuulemaan lisää salkunhallinnan raportoinnista sekä mm. QlikViewn hyödyntämisestä syksyn Thinking Portfolio käyttäjäpäiville. Käyttäjäpäivillä [...]

Thinking Portfolion sovellussalkku on käyttäjilleen avoin tiedonlähde Helsingin yliopistolla

Veikko Mäkelä ja Jussi Koskivaara, jotka ovat olleet mukana Thinking Portfolion hankinta- ja implementointivaiheessa, kertovat käyttöönoton sujuneen jopa odotettua helpommin. Käyttäjiltä on tullut tietotekniikkakeskukseen hyvää palautetta Thinking Portfolion käyttäjäystävällisyydestä ja informatiivisuudesta. Käyttäjät ovatkin mielellään laajentaneet Thinking Portfolion käyttöä sen aloitettuaan.

Salaisuus parempaan kokonaisarkkitehtuuriin ja yrityskulttuuriin

Kokonaisarkkitehtuuri on yrityksen arvokkain pääoma, jonka se voi itselleen luoda. Yrityksen liikearvoa määritettäessä keskeiset arvioinnin kohteet ovat yrityksen kokonaisarkkitehtuuri, parhaat asiakkaat, myydyimmät tuotteet ja sen luomat innovaatiot. Näiden intohimoinen ja aktiivinen kehittäminen on keskeinen osa tavanomaista paremman organisaation yrityskulttuuria. Kokonaisarkkitehtuuri syntyy yhdessä asiakkaiden kanssa Yrityskulttuuri, joka ei aidosti osaa kunnioittaa ja arvostaa kokonaisarkkitehtuuria, on väistämättä tuomittu hitaaseen trendiin menettämään markkinaosuutensa ja parhaat osaajansa kilpailijoille. Niin jää ajan mittaan jäljelle kannattamattomat asiakkaat, kokonaistaloudellisesti heikot tuotteet ja [...]

Finavia optimoi IT-arkkitehtuurinsa Thinking Portfolio sovellus- ja järjestelmäsalkulla

Finavialla oli tarve saada tietojärjestelmien keskitettyyn hallintaan sovellus, jonka avulla voitaisiin raportoida reaaliaikainen kokonaistilanne tehokkaasti. Lisäksi sovellusten tärkeysluokittelua sekä vastuiden, liittymärajapintojen ja palvelinliitosten dokumentointia ja analysointia tarvittiin. Tähän tarpeeseen hankittiin Thinking Portfolion sovellus- ja järjestelmäsalkku.