Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/thinking/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/includes/class-fusion-pll-rewrite-slugs.php on line 214

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/thinking/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/includes/class-fusion-pll-rewrite-slugs.php on line 214

Palvelusalkulla läpinäkyvyyttä palveluihin ja niiden uudistamiseen

  Yrityksillä ja muissa organisaatioissa pohditaan parhaillaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Samalla pyritään luomaan ymmärrystä ja viestintää siitä mitkä palvelut kuuluvat organisaation palveluvalikoimaan – mitkä ovat ydinliiketoimintaa ja mitkä taas eivät? Miten tulisi panostaa palveluihin niiden eri panos-tuotossuhteessa? Palvelusalkun yksi tavoite on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotos-vaativuussuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa organisaation palveluiden nykytilaa ja niiden vaikutuksia mm. asiakkaisiin, tuottamisen prosesseihin, avainresursseihin, vaatimustenmukaisuuteen, riskeihin, talouteen ja muuhun liiketoimintaympäristöön. Palvelusalkku voi jäsentää rahoitus- [...]

Julkishallinnon palvelusalkulla läpinäkyvyys palveluiden panos-tuotossuhteeseen

Kunnissa pohditaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Pyritään luomaan ymmärrystä siitä mitkä palvelut kuuluvat kunnan palveluvalikoimaan. Miten tulisi panostaa yli  500 kunnan tuottamaan palveluun sekä lisäksi jopa tuhanteen eri velvotteeseen. Kunnan palvelusalkun tavoitteena on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotossuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa palveluiden nykytilaa ja niiden vaikutuksia kuntalaisten elämään. Palvelusalkku jäsentää rahoituslähteet, antaa palveluille liikennevalot sekä haluttaessa kuvaa miten eri tietojärjestelmät liittyvät kunnan palveluiden tuottamiseen. Palveluiden panos-tuottosuhde ja vaikuttavuus ratkaisee Kunnan lakisääteiset ja ei-lakisääteiset palvelut voidaan raportoida [...]

Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 -tutkimus

Palvelusalkunhallinta on yksi tärkeistä päätöksenteon ja palvelujohtamisen kehittämisalueista tulevina vuosina Thinking Portfolio selvitti Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 - tutkimuksella tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkemyksiä sekä panostuksia palveluhallinnan salkunhallinnan kehittämiseen ja johtamiseen. Saimme runsaasti vastauksia tutkimukseen ja julkaisemme sen yhteenvedon syksyn aikana. Jos olet kiinnostunut palvelusalkunhallinnan kehittämisestä niin otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää.