Thinking Portfolion sovellussalkku on käyttäjilleen avoin tiedonlähde Helsingin yliopistolla

Veikko Mäkelä ja Jussi Koskivaara, jotka ovat olleet mukana Thinking Portfolion hankinta- ja implementointivaiheessa, kertovat käyttöönoton sujuneen jopa odotettua helpommin. Käyttäjiltä on tullut tietotekniikkakeskukseen hyvää palautetta Thinking Portfolion käyttäjäystävällisyydestä ja informatiivisuudesta. Käyttäjät ovatkin mielellään laajentaneet Thinking Portfolion käyttöä sen aloitettuaan.

Salaisuus parempaan kokonaisarkkitehtuuriin ja yrityskulttuuriin

Kokonaisarkkitehtuuri on yrityksen arvokkain pääoma, jonka se voi itselleen luoda. Yrityksen liikearvoa määritettäessä keskeiset arvioinnin kohteet ovat yrityksen kokonaisarkkitehtuuri, parhaat asiakkaat, myydyimmät tuotteet ja sen luomat innovaatiot. Näiden intohimoinen ja aktiivinen kehittäminen on keskeinen osa tavanomaista paremman organisaation yrityskulttuuria. Kokonaisarkkitehtuuri syntyy yhdessä asiakkaiden kanssa Yrityskulttuuri, joka ei aidosti osaa kunnioittaa ja arvostaa kokonaisarkkitehtuuria, on väistämättä tuomittu hitaaseen trendiin menettämään markkinaosuutensa ja parhaat osaajansa kilpailijoille. Niin jää ajan mittaan jäljelle kannattamattomat asiakkaat, kokonaistaloudellisesti heikot tuotteet ja [...]

Projektisalkku – Näetkö kilpailijasi tuulilasista vai taustapeilistä?

Projektisalkunhallinnan mahdollisuudet ovat usealle organisaatiolle hyvinkin konkreettisia. Kysymys ei ole vain strategisesta näkökulmasta. Kysymys on koko organisaatiosta ja sen kyvystä tuottaa tavanomaista parempaa palvelua asiakkaille. Erityisesti tämä tulee tehdä kehittämällä organisaation kokonaisarkkitehtuuria liiketoimintalähtöisesti. On kehitettävä palveluja jotka säätävät asiakkaan aikaa. On tuotettava palveluja jotka ovat vaivattomia ja tuottavat asiakkaan asiakkaalle hyötyä. Tähän tilaan pääseminen edellyttää merkittäviä muutoksia, muutokset lähtevät nykytilasta ja tavoitetilan asettamisesta. Toimintasuunnitelmat tulee kytkeä kokonaisarkkitehtuuriin ja jokaisen hankesalkun projektin tulee kohdistua konkreettisesti jonkin [...]

Projektisalkku – ikkuna strategian toteutusasteeseen

Tyypillisesti projektisalkun projekti painotetaan sen mukaan mitä strategista painopistettä halutaan priorisoida. Projektien väliset riippuvuudet voivat vuorostaan tuoda vaatimuksia joiden vuoksi projektin edistäminen sovitulla aikataululla on tarpeen. Keinot strategian toteutusasteen seurantaan Muutoin projektisalkku helpottaa strategian toteutumisen seurantaa ammentaen lisää voimaa projektisalkkuun kirjatuista ideoista, aloitteista ja kehitysehdotuksista. Strategian toteutusastetta voidaan seurata lukuisilla tavoilla projektisalkkua hyödyntäen. Haluttaessa voidaan ottaa hyvinkin analyyttinen näkökulma, huomioida liiketoimintaympäristön trendejä, palvelupalautteita ja esimerkiksi riskejä panos-hyötysuhteessa. Johtoryhmän roolit seurannassa painottuvat strategian tulkintaan päätöksenteossa ja projektitasolla [...]

Finavian sovellus- ja järjestelmäsalkku on tietohallinnon viestinnän ja päätöksenteon väline

  Suurkiitos Finavian Lasse Salonen mielenkiintoisesta puheenvuorosta sovellussalkunhallinnan kehittämisen kokemuksista. Tärkeänä nousi viesti innostaa liiketoimintajovathto mukaan sovellussalkun kehittämiseen. Lisäksi on syytä muistaa pitää sovellussalkku yksinkertaisena. Sovellus- ja järjestelmäsalkku on erityisesti viestinnän ja päätöksenteon tukiväline - ei siis vain asiantuntijan työkalu. Kehittämisen edessä on oltava nöyränä mutta ryhdikkäänä. Katso Lasse Salosen mielenkiintoinen ja ajankohtainen esitys Finavian sovellus- ja järjestelmäsalkusta ja sen hallinnasta.