Kuntaliiton Thinking Portfolio-projektisalkussa näkyy strategia arjen tekoina

Kuntaliitossa pidetään tärkeänä sitä, että organisaatiossa ymmärretään strategian merkitys, että se ei jäisi pelkästään sanan helinäksi tai kirjoitetuksi visioksi, joka pian unohdetaan. Thinking Portfolion avulla nähdään mitä organisaation strategia on arjen tekoina. Konkreettiset teot projekteina ja edunvalvontatehtävinä ovat avoimesti kaikkien nähtävillä, Kuntaliiton oman organisaation lisäksi myös kaikille sen jäsenkunnille.

2018-02-16T11:11:13+02:0027.10.2017|Tags: , , |

Toimintasalkku tarjoaa katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan

Tässä verkkoaineistossa näytettävät tiedot perustuvat Kuntaliiton toimintasalkun projekti- ja edunvalvontatietoihin. Toimintasalkun sisältö on havainnollistettu teeman ja vaiheen mukaan. Värisävyn tummuusaste kuvaa työvaiheiden etenemistä. Tarkemmat edunvalvontatoimenpidettä tai projektia koskevat tiedot avautuvat haluttua ikonia klikkaamalla. Oheisesta osoitteesta voi tutustua suoraan verkossa Kuntaliiton projekti- ja edunvalvontatietoihin: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/kuntaliiton-toiminta-ja-strategia/toimintasalkku/Sivut/default.aspx