Onnellisen projektipäällikön 10 salaisuutta

Tinybuddha-sivusto listasi asioita onnelliseen elämään mutta hienosäädimme niistä version onnelliselle ja positiiviselle projektipäällikölle. Anna lupa Anna itsellesi lupa olla sellainen projektipäällikkö kuin mitä ihmisenä muutekin olisit. Huonoa päivää seuraa aina hyvä päivä. Epäonnistumista seuraa aina onnistuminen – suuri tai pieni. Älä ota itseäsi niin vakavasti Epäonnistumiselle voi myös hymyillä – se siirtää ajatukset epäonnistumisesta jo seuraavaan vaiheeseen jossa taas onnistutaan. Onnistuminen ei tunnu koskaan vakavalla ilmeellä hyvältä. Jos ja kun joku menee pieleen – analysoi [...]

Onnistunut projektimallin jalkautus edellyttää projektisalkun

Projektimalli ja projektisalkku vakiintuvat organisaation käyttöön viiveellä. Projektiyhdistyksen vuoden 2016 3PMO päivillä Tampereella kertoi projektisalkunhallinna kehittämisen kokemuksistaan Tampereen kaupungin Sirpa Kolehmainen. Projektisalkun kehittämisestä Tampereella vastannut Kolehmainen kertoi kuinka tärkeää oli samanaikaisesti kun projektimallia suunnitellaan ja jalkautetaan käyttöönottaa myös projektisalkunhalinnan työkalut. Tampereella Thinking Portfolio otettiin käyttöön samalla kun kaupungin ABC projektimallia käyttöönotettiin. Sirpa Kolehmainen kertoi esityksessään viisautena samaan aikaan sekä mallin että työkalujen kehittämisessä olleen se että työkalu tuo mukanaan konkretian sille miten projektityömalli muutetaan teoriasta [...]

Thinking Portfolion uudet salkunhallinnan riippuvuusraportit

Projektien välisten riippuvuuksien esittäminen ja viestinnällistäminen on päätöksenteon kannalta tärkeää. Haasteena eri raporttimallien osalta on tehdä havainnolliseksi suuri määrä eri riippuvuuksia. Thinking Portfolion yksi uusi riippuvuusraporttimalli on Visual Portfolio Dependency Wheel – raportin edistysvoima soveltuu suuren projektimäärän raportointiin ja on yksi uusi vakioraporttimme. Sama raporttimalli toimii kaikissa Thinking Portfolio salkuissa kuten mm. järjestelmä- ja sovellussalkussa sekä palvelusalkussa projektisalkun lisäksi.

Projektijohtaminen ja viestintätaidot

Projektitoimisto on kaiken organisaatiossa tapahtuvan toiminnan keskipisteessä. Projektitiimin on suunniteltava organisaatiossa tehtävä työ, seurattava ja hallinnoitava sitä sekä raportoitava työn edistymisestä. Tiimipäälliköiden ja koordinaattorien on sovitettava tiimiensä jäsenten ja projektitoimiston kanssa yhteen vaatimukset ja odotukset. Näin varmistetaan, että työ tapahtuu asiakkaiden odotusten mukaan ja ettei ohjeita ymmärretä väärin. Tehokas projektipäällikkö osa hallita erilaisia tiimejä saumattomasti ja ohjata ne kohti yhteisiä organisaation tavoitteita sekä pitää yllä lämpimiä suhteita hallinnon ja työntekijöiden välillä. Vaikka ammatilliset pätevyystodistukset ovat projektipäälliköille [...]

Miten onnistun projektisalkunhallinnan kehittämisessä?

  1. Keep it simple! Pidä asiat yksinkertaisina ja pyri kaikissa kehittämisen vaiheista löytämään keskeisin asia ja yksinkertaistamaan sitä. Tyypillinen strategisen salkunhallinnan toimintamallin ja työkalun käyttöönotto voi vielä organisaatiolta enintään 100 päivää. Kehitysprosessit jotka vievät pitkään eivät todennäköisesti saavuta hyvää tulosta. Kokemus kertoo, että monimutkainen ei ole koskaan toiminut käytännössä. 2. Ansaitse johdon tuki - sitoutuminen lähtee johdosta Mikäli johdolle syntyy näkemys, että tavoitteena on kehittää operatiivista tai taktista projektinhallintaa jättävät he usein osallistumisen kehitystyöhön väliin [...]