Uusi ominaisuus Thinking Portfolio Dashboardiin saatavilla kaikkiin salkkuihin

Dashboardin (mittaristo, visuaalinen mittaristo) avulla käyttäjä näkee useamman raporttityypin samanaikaisesti ja visuaalisesti. Olemme päivittäneet tätä toiminnallisuutta 18.5.2020 siten, että Dashboardissa on 30 % enemmän tilaa raporteille. Tämä toiminnallisuuden parannus on tullut voimaan maksutta kaikille Thinking Portfolio -käyttäjille eikä vaadi parametrointia.

Vuosi kun salkunhallinnasta tuli osa viestintää ja päätöksentekoa

Oli vuosi 2001 ja tuotimme nimetyille asiakkaillemme salkunhallinnan asiantuntijapalveluja. Asiakkaamme kaipasivat selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ideoidensa ja käynnissä olevien projektien tilannekuvan viestintään ja päätöksentekoon. Tuolloin teimme viestinnän tukemiseksi powerpoint ja excel dokumentteja. Niiden tarkoituksena oli palvella johdon raportteina sekä organisaation sisäisen viestinnän välineinä. Niiden vahvuus oli äärimmäinen joustavuus - tietomallia saattoi muuttaa kuinka halusi ja kustannushyötylaskelman rakenne oli aina joka projektille sopiva. Raportit saattoi hienosäätää ulkoista rahoittajaa varten juuri halutulla tavalla. Saattoi poimia vain ne projektit [...]

SOTE- ja alueuudistus tarvitsee salkunhallintaa viestintään ja päätöksentekoon

Tyypillisesti maakuntaliitto tarvitsee alueuudistuksen valmisteluun projektikokonaisuuden johtamisen tueksi nopeasti käyttöönotettavaa, helppokäyttöistä ja elinkaareltaan kustannustehokasta projektisalkunhallinnan työkalua. Maakuntien valmisteluvaiheeseen liittyy paljon viestintää ja päätöksentekoa. Lisäksi alueuudistuksen kohteena on laaja joukko palveluja sekä sovelluksia. Myös näihin kohdistuvien vaikutusten näkyväksi tekeminen palvelu- ja sovellussalkunhallinnalla on nopea ja vaivaton keino viestiä miten valmistelutyöt etenevät ja mitkä ovat niiden vaikutukset. Maahan perustetaan siis 18 maakuntaa, jotka järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä. [...]

Salkkujohtaminen ja tuntosarvi toimintaympäristöön

Tiedätkö mitkä salkkusi palveluista, projekteista, tuotteista tai sovelluksista ovat kytketty liiketoimintaympäristösi herkkyysindikaattoreihin? Kaikilla organisaatiolla on joukko toimintaan merkittävästi vaikuttavia organisaatiokohtaisia herkkyysindikaattoreita.

Projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinta (ALL-IN-ONE) Valmennus 26-27.1.2017

Tässä koulutuksessa salkunhallintaa tarkastellaan käytännönläheisesti niin tietohallintojohdon kuin liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita salkunhallinnan tärkeitä sidosryhmiä. Erityisen juuri tästä koulutuksesta tekee kolmen mielenkiintoisen projekti-, sovellus- ja palvelusalkku salkunhallintanäkökulman riippuvuudet ja kytkennät käytännön esimerkkien kautta. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään projekti- sovellus- ja palvelusalkunhallinnan pääperiaatteet ja hyödyntämään salkunhallinnan mahdollisuuksia työssäsi. Käytännön kokemukset osana teoriaa konkretisoivat salkunhallinnan mahdollisuudet muutosjohtamiseen, kokonaisarkkitehtuurin elinkaarenhallintaan sekä palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Koulutuksen aikana läpikäydään projekti- sovellus- ja palvelusalkun hyödyt, tietomallit, kriteerit ja luokittelut, vaiheistukset, hallinnan [...]

Johda priorisoimalla

Projektisalkku on jo lähes jokaisessa organisaatiossa käytössä tai sen käyttöönottoa viimeistään jo suunnitellaan. Projektisalkun tyypilliset hyödyt ovat viestinnälliset ja päätöksenteon tukeen liittyvät. Organisaatioissa halutaan tehdä läpinäkyväksi 5 minuutissa mitä projekteja organisaatiossa on ideoinnissa, valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivisten projektien tilannekuva tulee projektikohtaisesti avautua intuitiivisesti kerta silmäyksellä. Ennen projektisalkkua johdolla ja muilla päätöksentekijöillä ei ollut käytössään riittävää yhteisesti jaettua ajantasaista tilannekuvaa. Nyt tilanne on jo toinen valtaosassa organisaatioita. Seuraavassa vaiheessa useat organisaatiot siirtyvät johtamaan projektisalkkua priorisoimalla. [...]

Projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinta (ALL-IN-ONE) Valmennus 14-15.12.2016

Tässä koulutuksessa salkunhallintaa tarkastellaan käytännönläheisesti niin tietohallintojohdon kuin liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita salkunhallinnan tärkeitä sidosryhmiä. Erityisen juuri tästä koulutuksesta tekee kolmen mielenkiintoisen projekti-, sovellus- ja palvelusalkku salkunhallintanäkökulman riippuvuudet ja kytkennät käytännön esimerkkien kautta. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään projekti- sovellus- ja palvelusalkunhallinnan pääperiaatteet ja hyödyntämään salkunhallinnan mahdollisuuksia työssäsi. Käytännön kokemukset osana teoriaa konkretisoivat salkunhallinnan mahdollisuudet muutosjohtamiseen, kokonaisarkkitehtuurin elinkaarenhallintaan sekä palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Koulutuksen aikana läpikäydään projekti- sovellus- ja palvelusalkun hyödyt, tietomallit, kriteerit ja luokittelut, vaiheistukset, hallinnan [...]

Kanban ja Thinking Portfolio projektisalkku

Kanban tulee japanin kielestä jossa sen merkitys liittyy mainoskylttiin ja tauluun. Kanban on viime vuosina tullut tutuksi osana toiminnan kehittämistä. Kanban on LEAN-periaatteen mukainen päätöksenteko- ja ajoitusmenetelmä tekemään näkyväksi mitä tulisi tuottaa ja milloin. Projektisalkunhallinnassa eri tehtäviä voidaan tarkastella Kanban näkymiä soveltaen. Thinking Portfolio idea- ja projektisalkussa Kanban tauluja voidaan soveltaa tehtävien raportoinnissa jäsentäen tehtävät päätöksenteon ja tilannekuvan mukaisiin vaiheisiin. Kanban voi olla innostava viestinnällinen ja toimintaa ohjaava - kokonaisuutta visualisoiva elementti organisaation projektisalkkuun. Kanban [...]

LähiTapiola suosittelee hyödyntämään Thinking Portfoliota laaja-alaisesti

LähiTapiola käyttää Thinking Portfoliota ryhmän kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola Palvelut Oy:n työajanseurantaan. Alun perin oli tarkoitus suunnitella sovelluksen rakenne vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi myös työajanseurantaan ja projektinhallintaan ja näin päädyttiin heti alkumetreillä laajentamaan sovelluksen käyttöä. Tämän johdosta oli mahdollista luopua vanhasta monimutkaisemmasta ja kalliimmasta välineestä kokonaan.

Lait ja säädökset osana hyvää projekti-, järjestelmä- ja palvelusalkkua

Lakien ja säädösten merkitys niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toiminnan ja kehittämisen ohjauksessa on tärkeä. Näiden lisäksi voi olla vielä joukko mm. sopimuksiin ja standardeihin liittyviä vaatimuksia. Osa vaatimuksista voivat olla kansallisia ja osa kansainvälisiä. Näiden kaikkien vaatimukset sekä niihin kohdistuvat tulevaisuuden muutokset tulee johdon ymmärtää ja huomioida oman organisaation toiminnan kehittämistä suunniteltaessa. Näkemys on, että nämä säädökset voidaan mallintaa ja salkuttaa vaatimustenmukaisuuden mukaan. Onko silloin kyseessä säädössalkku vai onko organisaatiolla aiheelle oma nimitys? Osa [...]

Thinking Portfolio Active Reports – Raportoi ja analysoi helposti haluamallasi tavalla

Thinking Portfolion Active Reports mahdollistaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaisten raporttien ja analyysien helpon ja nopean tuottamisen. Thinking Portfolio projekti-, järjestelmä- tai palvelusalkun käyttäjänä voit vapaasti valita minkä tietosisällön haluaa henkilökohtaiselle raporteillesi (kts. alla olevan kuvan uusi Sarakkeet / Columns valinta). Lisäksi voit vaivattomasti ja nopeasti tallentaa haluamasi raporttinäkymän niin, että samaan raporttinäkymään voit palata helposti uudelleen (kts. yllä olevan kuvan uusi Tallenna / Remember valinta). Thinking Portfolio Active Reports toiminnallisuus on Thinking Portfolio pilvipalveluasiakkailla nyt käytettävissä Voit tuottaa [...]

Digitalisaation johtamista projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinnalla

Digitalisaatio on tehnyt väsymättä tehtäväänsä hyvän kymmenen vuotta. Vauhti kiihtyy ja muutokset sekä mahdollisuudet tulevat valonnopeudella vastaan. Suuret haasteet ja mahdollisuudet liittyvät teknologian muuttaessa kulttuuria ostaa, myydä, tuottaa ja toimittaa palveluja ja tuotteita. Ansaintalogiikka muuttuu samalla kun asiakkaiden kokema hyöty ja arvo. Haasteita kaikille tuottaa rinnalla olevien vielä digitalisoimattomien prosessien ylläpito ja kehittäminen. Kaikkea ei voida digitalisoida - ainakaan tässä kehityksen vaiheessa. Edelläkävijät luovat digitalisoitumiselle edellytyksiä erilaisten hyödynnettävien ekosysteemien muodossa. Riskit osata valita oikeat palat [...]

Julkishallinnon palvelusalkulla läpinäkyvyys palveluiden panos-tuotossuhteeseen

Kunnissa pohditaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Pyritään luomaan ymmärrystä siitä mitkä palvelut kuuluvat kunnan palveluvalikoimaan. Miten tulisi panostaa yli  500 kunnan tuottamaan palveluun sekä lisäksi jopa tuhanteen eri velvotteeseen. Kunnan palvelusalkun tavoitteena on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotossuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa palveluiden nykytilaa ja niiden vaikutuksia kuntalaisten elämään. Palvelusalkku jäsentää rahoituslähteet, antaa palveluille liikennevalot sekä haluttaessa kuvaa miten eri tietojärjestelmät liittyvät kunnan palveluiden tuottamiseen. Palveluiden panos-tuottosuhde ja vaikuttavuus ratkaisee Kunnan lakisääteiset ja ei-lakisääteiset palvelut voidaan raportoida [...]

Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 -tutkimus

Palvelusalkunhallinta on yksi tärkeistä päätöksenteon ja palvelujohtamisen kehittämisalueista tulevina vuosina Thinking Portfolio selvitti Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 - tutkimuksella tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkemyksiä sekä panostuksia palveluhallinnan salkunhallinnan kehittämiseen ja johtamiseen. Saimme runsaasti vastauksia tutkimukseen ja julkaisemme sen yhteenvedon syksyn aikana. Jos olet kiinnostunut palvelusalkunhallinnan kehittämisestä niin otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää.