Hyvä projektisalkun auditointisuunnitelma

Projektisalkku on päätöksenteon kannalta organisaatiolle tärkeä tietovarasto. Jotta päätöksenteko pohjautuu luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon määrävälein harkita projektisalkun riippumatonta tarkastusta. Tarkastussuunnitelma on projektisalkun auditointiin liittyen tärkeä tarkastustyötä ohjaava asiakirja. Tarkastussuunnitelmalla pyritään myös kertomaan tarkastettavalle kohteelle mihin riskeihin halutaan huomiota kiinnittää. Tarkastuksen osa-alueita voivat itse projektisalkkujärjestelmän lisäksi olla mm. toimintamallit, henkilöstön vastuut, projektisalkun tietomalli, tietoturva ja mahdolliset viranomaisvaatimukset.   Projektisalkun auditoinnin vastuu on usein organisaation sisäisellä tarkastuksella. Sisäinen tarkastus voi hyödyntää ulkopuolisen asiantuntemusta tarkastuksessa sopivalla rajauksella tai [...]