Portfolio Management – Back to Basics

We've published an updated edition of our popular Portfolio Management e-book  with over 20 how-to articles on how to succeed in PPM! Here are examples of the topics: 6 Characteristics of an Effective Project Management Officer Top 5 Skills of a Project Management Officer 7 Key KPIs for Effective Project Portfolio Management 6 Things a Project Sponsor Should Do For a Project Manager Product Life Cycle vs. Service Life Cycle Project Risks vs. Business [...]

Mitä projektipäällikkö voisi oppia lapsilta

Otsikko voi herättää kysymyksiä. "Mitä oppeja lapset voisivat mahdollisesti tarjota projektipäälliköille?" Todellisuudessa lasten toiminta ja käyttäytyminen voi opettaa projektipäälliköille moniakin asioita. Oletko seurannut ja huomannut miten lapset käyttäytyvät toistensa kanssa päivittäin? Seuraavan kerran kun saat hyvän mahdollisuuden seurata lasten keskinäisiä tekemisiä, pistä merkille mitä ja miten he sen tekevät. Saatat saada uusia ajatuksia projektisi hallinnalle. Viestintä Lapset rakastavat puhua ihmisille ja kertoa tarinoita sekä omista kokemuksiaan. Oleellisesti lasten puhe on innokasta ja inspiroivaa. Seuraamalla lasten [...]

Kuinka hallita hybridiä ketterää-vesiputousmallimenetelmää

Tutkimukset viittaavat että projektin hallinta perinteisin keinoin on usein syynä kyvyttömyyteen sopeutua muutoksiin. Tämän seurauksena tuotteiden testaus tai muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Ratkaisu tähän ongelmaan on ketterän-menetelmän ottaminen mukaan projektin hallintaan. Käytännössä kyseessä on vähitellen, iteratiivisesti tehtävä kehitystyö, missä voidaan tehdä muutoksia tuotteeseen/palveluun. Tästä syystä projektin on helpompi reagoida muutoksiin. Hybridi-projektimallia käytetään kun joudutaan tekemään kompromissi eri projektimenetelmien suhteen. Eräs tyypillisimmistä malleista on "ketterä-vesiputousmalli". Ketterä-vesiputousmenetelmän pääpiirteet Ketterä-vesiputousmallin toteuttaminen mahdollistaa ohjelmistotiimin kehittää ohjelmistoa ketterin menetelmmin, kun taas tuotepäällikkö ja laitteisto (hardware)-tiimit voivat edetä vesiputousmallin mukaisesti. [...]

Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta

Projektien vesiputousmallissa jokaisen vaiheen on päätyttävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kyseinen malli soveltuu pääasiallisesti projekteihin, mitkä ovat pienempiä ja vaatimukset ovat selviä. Jokaisen projektivaiheen päätyttyä katsotaan eteneekö projekti suunnitellusti, tarvitseeko se jatko-aikaa vai pitääkö se lopettaa.  Projektien käyttämässä vesiputousmallissa on sekä etunsa että haittansa, josta seuraavaksi hieman enemmän: 1.) Työskentelytapa on joustamaton On vaikeaa soveltaa vesiputousmallia mikäli projektissa on paljon epävarmuustekijöitä asiakkaan vaatimusten suhteen. Vesiputousmalli ei sovellu muuttuviin olosuhteisiin hyvin. Varsinkin, jos projektin [...]