Lemminkäinen tekee projektiensa perustukset Thinking Portfolioon

Lemminkäisen Thinking Portfolion käyttöönotto tehtiin loppuvuoden aikana, kun sovellusta alettiin hyödyntää liiketoimintojen ja tukifunktioiden sisäisten kehitysprojektien seurantaa ja priorisointia varten. Thinking Portfolio säästää projektipäälliköiden aikaa, kun heidän kerran tallentamansa tieto on koko ajan käytettävissä ja päivittyy projektin edetessä ja myös raportointi voidaan tehdä samaa dataa hyödyntäen ilman erillisiä dokumentteja ja työvaiheita.

Savon Voimassa Thinking Portfolio on johtamisen ja viestinnän väline

Thinking Portfolio palvelee Savon Voimalla kehityssalkkuna, jossa hallinnoidaan yrityksen strategiset ohjelmat ja niiden sisältämät projektit sekä muut erityyppiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Kehityssalkku sisältää muun muassa ohjelmat: Hiilidioksidivapaat sähköntuotantojärjestelmät, Säävarma sähköverkko, Asiakaskohtaamisen konkretisointi, Oman tuotannon 100% kotimaisuusaste sekä 0-tapaturma.

Thinking Out of the Box in Project Portfolio Management

“Thinking out of the box” is such a clichéd phrase and used in almost all areas of life. But the truth is that it is among the most vital skills that a project manager and his/her team need to have in order to consistently drive creativity. It’s true that traditional thinking tends to rely on previous experience and practiced protocols and hence give you confidence to handle issues. But when you think outside the box, [...]

Digitalization as a Part of Good Portfolio Management part 2

In an era where nearly everything is gradually becoming digitalized, why should portfolio management be left behind, right? In fact, digitalization actually makes the management of a huge number of existing and proposed projects much easier. Digitalization is essentially the process through which information gets converted into easy-to-use digital formats. This collective information is then organized into independent data units called ‘bits’ which can be addressed separately. How digitalization can help in good portfolio management [...]

Thinking Portfolio auttaa yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa

SPR:n kehityspäällikkö Mimmu Piirto vastasi vuoden vaihteessa Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönotosta. Hän kertoo heidän olleen onnekkaita, koska Thinking Portfolio otti yhteyttä ja tarjosi yhteistyötä pro bono-periaatteella juuri,  kun turvapaikanhakijoita saapui maahan poikkeuksellisen paljon. Samaan aikaan Punainen Risti  palkkasi 2000 uutta työntekijää, joten aikaa ei olisi ollut uuden sovelluksen käyttöönottoon. He luottivat kuitenkin toimittajan lupaukseen, että käyttöönottoprojekti ei sitoisi heidän aikaansa liikaa muilta töiltä.

Thinking Portfolio projektisalkku helpottaa ympäristöalan kehittämisprojekteja HSY:ssa

Thinking Portfolio otettiin käyttöön vajaa puoli vuotta sitten, jolloin isoimmat projektit aloittivat elämänsä salkussa. Käyttökokemuksen karttuessa on huomattu sovelluksen tuomat hyödyt niin projektijohtamisen kuin suunnittelun ja koko projektin elinkaaren vaiheissa. Tätä hyväksi todettua työkalua ollaankin parhaillaan ottamassa nykyistä laajempaan käyttöön.

Onnistunut projektimallin jalkautus edellyttää projektisalkun

Projektimalli ja projektisalkku vakiintuvat organisaation käyttöön viiveellä. Projektiyhdistyksen vuoden 2016 3PMO päivillä Tampereella kertoi projektisalkunhallinna kehittämisen kokemuksistaan Tampereen kaupungin Sirpa Kolehmainen. Projektisalkun kehittämisestä Tampereella vastannut Kolehmainen kertoi kuinka tärkeää oli samanaikaisesti kun projektimallia suunnitellaan ja jalkautetaan käyttöönottaa myös projektisalkunhalinnan työkalut. Tampereella Thinking Portfolio otettiin käyttöön samalla kun kaupungin ABC projektimallia käyttöönotettiin. Sirpa Kolehmainen kertoi esityksessään viisautena samaan aikaan sekä mallin että työkalujen kehittämisessä olleen se että työkalu tuo mukanaan konkretian sille miten projektityömalli muutetaan teoriasta [...]

Projektin elinkaari selkeytyi Trafilla Thinking Portfolion avulla

Vuoden 2016 alusta lähtien Thinking Portfolion on ollut Trafin kaikkien projektien johtamisen apuväline. Trafin projektit ovat sisällöltään muun muassa asiakkaiden palvelujen kehittämistä sekä ICT:n ja oman toiminnan kehittämisen projekteja. Thinking Portfolion käyttöönoton jälkeen Trafin projektit ovat tulleet läpinäkyvimmiksi, kertovat Thinking Portfolio-pääkäyttäjät Trafista.

Viisi asiaa projektikulttuurista vs. projektin hallintotavasta

Onnistuneessa projektissa projektikulttuurin sekä projektihallintotavan pitää kulkea käsikädessä. Usein projektipäälliköt ja osastojen vetäjät keskittyvät pääasiassa projektin lopputulokseen, eivätkä aina huomaa, jos projektikulttuuri ei vain toimi. Tilastojen mukaan maailmanlaajuisesti lähes 50% yritysten projekteista epäonnistuu. Luonnollisesti suurella osalla yrityksistä on olemassa työkalut, prosessit ja resurssit projektille, mutta silti useat projektit epäonnistuvat. Ilmeinen syy epäonnistuneisiin projekteihin on projektikulttuurin ja hallintotavan epäsuhta. Seuraavaksi esitetään viisi keskeistä asiaa, jotka liittyvät projektikulttuurin ja projektien hallintotavan yhteispeliin: Dynamiikka: Hyvänkin projektihallintotavan pyrkimykset voidaan saada [...]

Digitalisaatio osana hyvää projektisalkunhallintaa

Suuren määrän ehdotettuja ja käynnissä olevien projektien hallinta ei ole helppoa. Mutta se on varmasti helpompaa digitaalisesti. Tehokas projektisalkun hallinta voi olla ratkaiseva tekijä projektien onnistumiselle, sekä tarkoittaa parempaa ROI:ta organisaatiollenne. Raportin mukaan organisaatiot, joilla on tehokas salkunhallintajärjestelmä saivat 62 % tuotteensa saavuttamaan tai ylittämään ROI odotukset vuonna 2012. Digitalisointi on hyvä alku jos haluat alkaa hallinta projektisalkkua ja parantaa ROI:ta. Tämä on siis hyvä syy digitalisoida salkunhallintaprosessi. Parempaa päätöksentekoa Epävarmuus ja vaikea ennustettavuus vaikeuttavat [...]

Scalable Agile Framework (SAFe) Projektisalkunhallinnassa

Olemme aiemmin nähneet kuinka ketterä projektinhallinta-malli voi auttaa tiimejä omaksumaan projektien dynaamisen luonteen ja mahdollistaa tuottamaan hyviä tuloksia. Tänään tutustumme kuinka "Scaled Agile Framework" (SAFe) voi antaa enemmän suuntaa projektisalkunhallintaasi. Mikä on SAFe? Ketterä -malli keskittyy projektin tulosten tuottamiseen. Toisaalta, SAFe:n lähestymistapa on katsoa kokonaiskuvaa. SAFe:n päätarkoitus on linjata projektit isompien liiketoiminnan tavoitteiden & päämäärien kanssa samaan suuntaan. SAFe ei keskity katsomaan pelkän projektin tuloksia vaan niiden vaikutusta pitkällätähtäimellä yrityksen tavoitteisiin. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa organisaation tiekarttaan. Tyypillisesti [...]

Turvallisuusriskit salkunhallinnassa

Projektipäälliköillä on nykyään erilaisia edistyksellisiä ja nerokkaita projektisalkunhallinnan työkaluja (PPM). Kuitenkin useat organisaatiot ovat tyytymättömiä investoimaan PPM-työkaluihin turvallisuushuolien vuoksi. Seuraavassa esitetään yleisiä turvallisuusriskejä liittyen salkunhallintaan ja kuinka järjestää asiat että projektisalkkusi on turvallinen. Pilvipalvelut Pilviteknologiasta on tullut osa työ- ja toimistosovelluksia. Tuottavuuden ja joustavuuden myötä on myös tullut huoli tietoturvallisuudesta. Halutaan käyttää turvallista pilvipalveluntuottajaa, jotta kyberrikolliset eivät voi murtautua ja varastaa tietojasi. Mikäli olet epäröivä siirtääksesi projektisalkut pilveen, niin varmista että tietosi ovat tallennettu haluamaasi maahan sekä palvelukeskus täyttää vähintään ISO [...]

Raisio Oyj – Olemme iloisia, että meillä on Thinking Portfolio

Raision Tietohallinnossa käytetään projektitoiminnan johtamiseen Thinking Portfoliota. Tällä hetkellä salkussa on noin 80 projektia, jotka kaikki ovat IT:hen liittyviä. Jatkossa tarkoitus on laajentaa käyttöä myös muun tyyppisiin projekteihin. Tietohallintoyksikön tehtävänä on muun muassa ohjata osittain ulkoistettuja IT-palveluita sekä IT-projekteja, jotka toteutetaan liiketoimintayksiköissä, kertovat Raision tietohallintopäällikkö Sami Halinen ja Thinking Portfolion pääkäyttäjänä toimiva Merja Lamponen.

Projektisalkunhallinta ja väärin hinnoitellut riskit

Projektisalkunhallinnassa yksi keskinen tavoite on hyötyjen ja panostusten painottamisesta suhteessa riskeihin. Hyödyt ja panostukset kuvataan usein liiketoiminnallisena perusteluna kuten kassavirta-analyysina tai kustannushyöty analyysina. Näiden näkökulmien tarkastelu ottaa huomioon projektiaikaiset panostukset kuten tarvittavan työpanoksen, ostettavat palvelut sekä investoinnit. Tämän lisäksi tarkastelussa ovat mukana projektin lopputuloksena syntyvät hyödyt kuten euromääräiset säästöt ja tuotot. Usein jaettu näkemys on, että kustannuksia ja säästöjä on helpompi arvioida kuin lopputulokseen liittyviä tuottoja. Tuotot ovat usein kytkettynä liiketoimintaympäristöön ja sen mahdollisuuksiin ja [...]