Kuinka muuttaa projektimallia kesken projektin

Yritetään ymmärtää miksi projektimallia voi joutua muuttamaan kesken projektin. Seuraavaksi muutamia syitä projektimallin muuttamiseen. Miksi perinteinen projektimalli epäonnistuu tuottamaan tuloksia? Projektipäälliköt voivat eri syistä muuttaa mieltään mitä projektimallia soveltavat projektissaan. Ohessa muutamia esimerkkejä syistä vaihtaa projektimallia kesken projektin. Virheen tai puutteen havaitseminen - saattuu löytyä virheitä, mitkä vaativat välitöntä puuttumista. Asiakas huomaa että eivät ole huomanneet todellista tarvettaan oikein. Usein voi käydä esimerkiksi niin, että kun päivitetty versio järjestelmästä esitellään asiakkaalle, asiakas huomaa ettei ole esittänyt vaatimuksiaan ja tarpeitaan riittävän selvästi. Organisaation poliittinen ympäristö voi olla äärimmäisen dynaaminen. Kun asiakkaan poliittisessa ympäristössä painopiste muuttuu niin [...]

Kuinka valita sopiva menetelmä projektiin?

Kun suunnitellaan projektin toteuttamista, niin eräs tärkeimmistä päätöksistä on se, toteutetaanko projekti vesiputousmallilla (waterfall) tai ketterillä menetelmillä (agile, scrum). Pääasiassa projektin toteuttamiseen on karkeasti kaksi lähestymistapaa: Vesiputousmalli eli ns. perinteinen projektimalli Ketterät lähestymistavat, jotka ovat uudempia ja soveltuvat paremmin ohjelmistoprojekteihin Seuraavaksi käsittelemme kahta edellä mainittua projektien lähestymistapaa tarkemmin. Kumpaa menetelmää projektissa kannattaisi käyttää. Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli soveltuu hyvin tuotantotekniikkaan, rakentamiseen sekä tarkasti ennustettaviin vaihe-vaiheelta eteneviin projekteihin. Vesiputousmalli on jaksotettu selviin eri vaiheisiin, joita ovat vaatimukset, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito. Seuraavaan projektin [...]