Projektin kustannusten seuranta Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 Projektisalkku sisältää toiminnallisuuden joilla voidaan seurata projektin kustannuksia ja budjettia. Projektin talouden seuranta on usein hyvin asiakaskohtaista ja Thinking Portfolio mahdollistaa helposti ja joustavasti asiakaskohtaisen parametroinnin projektin talouden seurantaan. Projektin kustannusten seurannalla voidaan raportoida ja analysoida projektin kustannuksia, budjettia, ennustetta, toteumaa ja sitoumaa. Usein riittäväksi koetaan projektin talouden seuranta hyväksytyn budjetin ja toteutuneiden kustannusten kautta mutta myös ennusteiden tekeminen koetaan usein arvoa tuottavaksi. Sitoumalla voidaan [...]