Projektin hyvä resurssien hallinta Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on vakio-ominaisuutena monipuolinen projektin resurssien hallinta. Projektille tai ohjelmalle voidaan määritellä avainresurssit joita tarvitaan projektin eri rooleissa. Projektille voidaan ensimmäisessä vaiheessa (Idea -vaihe) määritellä siihen tarvittavat roolit. Näin voidaan kuormittaa rooleja ja nähdä kuinka paljon eri rooleja tarvitaan tuleviin projekteihin. Seuraavassa projektin vaiheessa (Määrittely / suunnittelu –vaihe) voidaan rooliin kiinnittää henkilöitä ja ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan nimetty resurssi kiinnittää (resursoida) joko koko projektin keston ajaksi [...]