Vuosi kun salkunhallinnasta tuli osa viestintää ja päätöksentekoa

Oli vuosi 2001 ja tuotimme nimetyille asiakkaillemme salkunhallinnan asiantuntijapalveluja. Asiakkaamme kaipasivat selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ideoidensa ja käynnissä olevien projektien tilannekuvan viestintään ja päätöksentekoon. Tuolloin teimme viestinnän tukemiseksi powerpoint ja excel dokumentteja. Niiden tarkoituksena oli palvella johdon raportteina sekä organisaation sisäisen viestinnän välineinä. Niiden vahvuus oli äärimmäinen joustavuus - tietomallia saattoi muuttaa kuinka halusi ja kustannushyötylaskelman rakenne oli aina joka projektille sopiva. Raportit saattoi hienosäätää ulkoista rahoittajaa varten juuri halutulla tavalla. Saattoi poimia vain ne projektit [...]

Thinking Portfolio projektisalkku visualisoi projekti- ja resurssisuunnittelua Kemiralla

Kemiran Thinking Portfoliossa salkutetaan tällä hetkellä IT-projektien lisäksi erilaisia toiminnantehostamisprojekteja, joista yhdessä koostuu noin sadan projektin salkku. Käyttäjiä salkulla on 350, joista noin 50 on aktiivikäyttäjiä ja 100 aikakirjauksen käyttäjää.

Terveystalolla saatiin Thinking Portfoliolla läpinäkyvyyttä projektiresursseihin

Terveystalolla projektipäälliköt, samoin kuin muutkin projektitiimin jäsenet, toimivat projektitehtävissä oman työnsä ohella. Tämän vuoksi oli tärkeätä saada projektiresursointiin läpinäkyvyyttä, saada parempi käsitys siitä kuinka paljon henkilökunnan aikaa menee projektitöihin.

Projektisalkku osana kehityskeskustelua

Aina määrävälein käydään yleistä keskustelua siitä tuottavatko kehityskeskustelut arvoa niin työntekijälle kuin organisaatiolle. Työtehtävien muuttuessa yhä projektimaisemmiksi osa organisaatioista näkee mahdollisuuden käydä kehityskeskustelun projektityön lomassa ja mahdollisesti projektin loppuraportoinnin yhteydessä joko henkilökohtaisesti tai projektin osallistuneiden kesken pienryhmässä. Haaste toki on, että projektipäällikkö ei ole välttämättä aina henkilöiden varsinainen esihenkilö. Näin ollen esihenkilönkin tulisi saada tietoa työntekijän onnistumisesta ja tunnistaa osaamisen kehitysalueet ja mahdollisuudet. Tuomalla tämä tieto keskusteluun mukaan saadaan kehityskeskusteluun konkreettista sisältöä. Projektisalkun avulla voidaan [...]

Qlikview ja Thinking Portfolio salkunhallinnan raportoinnissa

Hyödynnä helppokäyttöinen QlikView osana salkunhallinnan raportointia ja analysointia yhdessä Thinking Portfolio vakioraporttien kanssa Salkunhallinnan raportoinnin ja analysoinnin mahdollisuudet paranevat ja asiakkaamme voivat hyödyntää parhaita markkinoilla tarjolla olevia raportointi- ja BI-työkaluja. Jos teille on Suomen suosituin QlikTechin QlikView tuttu  voitte hyödyntää mm. QlikViewn intuitiivisia raportteja sujuvasti yhdessä Thinking Portfolio projekti-, idea-, sovellus- ja palvelusalkkujen kanssa. QlikView tarjoaa myös maksuttoman QlikSense version jonka voitte käyttöönottaa ja hyödyntää yhdessä Thinking Portfolion nopeasti ja vaivattomasti.  Tule kuulemaan lisää salkunhallinnan raportoinnista sekä mm. QlikViewn hyödyntämisestä syksyn Thinking Portfolio käyttäjäpäiville. Käyttäjäpäivillä [...]

Projektin hyvä resurssien hallinta Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on vakio-ominaisuutena monipuolinen projektin resurssien hallinta. Projektille tai ohjelmalle voidaan määritellä avainresurssit joita tarvitaan projektin eri rooleissa. Projektille voidaan ensimmäisessä vaiheessa (Idea -vaihe) määritellä siihen tarvittavat roolit. Näin voidaan kuormittaa rooleja ja nähdä kuinka paljon eri rooleja tarvitaan tuleviin projekteihin. Seuraavassa projektin vaiheessa (Määrittely / suunnittelu –vaihe) voidaan rooliin kiinnittää henkilöitä ja ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan nimetty resurssi kiinnittää (resursoida) joko koko projektin keston ajaksi [...]

Thinking Portfolio innostaa organisaatiosi kannattavaan kasvuun

On todettu, että pelkästään työtyytyväisyys ei riitä siihen, että organisaatiosta tulee menestyvä ja tuottava. Toki tyytymättömät ihmiset eivät anna parastaan ja taas tiedetään myös se, että henkilöstön tyytyväisyys korreloi pienellä viiveellä asiakastyytyväisyyteen. Innostuneella organisaatiolla on yhteys menestykseen ja vahvaan kasvuun. Innostuksen lähteet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Tiedämme, että meillä jokaisella on oma persoonallisuus joka innostuu hieman eri asioista. Mutta yleisesti on tunnistettu, että ihmiset innostuvat ja motivoituvat siitä, että heille uskotaan tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. [...]

Projektisalkku – ikkuna strategian toteutusasteeseen

Tyypillisesti projektisalkun projekti painotetaan sen mukaan mitä strategista painopistettä halutaan priorisoida. Projektien väliset riippuvuudet voivat vuorostaan tuoda vaatimuksia joiden vuoksi projektin edistäminen sovitulla aikataululla on tarpeen. Keinot strategian toteutusasteen seurantaan Muutoin projektisalkku helpottaa strategian toteutumisen seurantaa ammentaen lisää voimaa projektisalkkuun kirjatuista ideoista, aloitteista ja kehitysehdotuksista. Strategian toteutusastetta voidaan seurata lukuisilla tavoilla projektisalkkua hyödyntäen. Haluttaessa voidaan ottaa hyvinkin analyyttinen näkökulma, huomioida liiketoimintaympäristön trendejä, palvelupalautteita ja esimerkiksi riskejä panos-hyötysuhteessa. Johtoryhmän roolit seurannassa painottuvat strategian tulkintaan päätöksenteossa ja projektitasolla [...]

Resurssienhallinnan haasteet ovat sivuvaikutuksa (TOP5 – näkemystä)

1. Resurssienhallinta ei ole ratkaisu projektien tuottavuuteen Usein resurssienhallinnan tavoite on tuottavuus. Tuottavuus tuotannon tehokkuuden mittarina on hyvä mutta resurssienhallinnan näkökulmasta tämä ei varsinaisesti ole lähtökohta. Resurssienhallinta on usein hyvin kaukana tuotos / panos -suhteesta, jonka tavoitteena on käytännössä tehdä mahdollisimman paljon odotukset ja vaatimukset täyttävää lopputulosta lyhemmässä ajassa. Tämä edellyttää usein muutoksia keskeisissä prosesseissa eikä resurssienhallinnassa. 2. Resurssienhallinta ei ole ratkaisu projektien ennustettavuuteen Ennustettavuus syntyy kun ymmärretään liiketoimintaympäristön muutokset ja asiakkaiden tarpeiden kehittyminen.  Mikäli [...]