Thinking Portfolio projektisalkku visualisoi projekti- ja resurssisuunnittelua Kemiralla

Kemiran Thinking Portfoliossa salkutetaan tällä hetkellä IT-projektien lisäksi erilaisia toiminnantehostamisprojekteja, joista yhdessä koostuu noin sadan projektin salkku. Käyttäjiä salkulla on 350, joista noin 50 on aktiivikäyttäjiä ja 100 aikakirjauksen käyttäjää.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma – Selkeitä hyötyjä Thinking Portfoliosta

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma otti helmikuussa 2014 käyttöönsä Thinking Portfolio -projektisalkun. Tähän mennessä salkkuun on viety vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistyvät tai käynnissä olevat projektit. Pääpaino salkussa on IT-projekteilla, mutta mukana on myös muita liiketoiminnan kehitysprojekteja.

Projektitoimiston tehtävät ja vastuut

Projektitoimisto muodostaa yleisesti sovellettavat periaatteet, menetelmät ja mallit erilaisten projektien hallinnointia, raportointia ja toteutusta varten. Yhdenmukaisten toimintamallien ansiosta päälliköt pystyvät helpommin ja tehokkaammin toimimaan projektipäälliköinä. Myös uudet projektipäälliköt pääsevät työhön sisään entistä nopeammin. Projektinhallintamallien kehittäminen mahdollistaa yhdenmukaisten osien uudelleenkäytön ja keskitetyn kehittämisen. Näin säästetään kokonaiskustannuksia, aikaa ja panostuksia varsinaiseen liiketoimintaan. Projektitoiminnan tärkeät roolit ja hatut Omistaja tai toimeksiantaja – Henkilön tehtävänä on rajata projekti ja määrittää yksittäisen ohjelman / projektin eri osat, jotka tuottavat odotettuja [...]

Projektisalkku – ikkuna strategian toteutusasteeseen

Tyypillisesti projektisalkun projekti painotetaan sen mukaan mitä strategista painopistettä halutaan priorisoida. Projektien väliset riippuvuudet voivat vuorostaan tuoda vaatimuksia joiden vuoksi projektin edistäminen sovitulla aikataululla on tarpeen. Keinot strategian toteutusasteen seurantaan Muutoin projektisalkku helpottaa strategian toteutumisen seurantaa ammentaen lisää voimaa projektisalkkuun kirjatuista ideoista, aloitteista ja kehitysehdotuksista. Strategian toteutusastetta voidaan seurata lukuisilla tavoilla projektisalkkua hyödyntäen. Haluttaessa voidaan ottaa hyvinkin analyyttinen näkökulma, huomioida liiketoimintaympäristön trendejä, palvelupalautteita ja esimerkiksi riskejä panos-hyötysuhteessa. Johtoryhmän roolit seurannassa painottuvat strategian tulkintaan päätöksenteossa ja projektitasolla [...]