Thinking Portfolio Riskisalkku – tuo nopeasti näkyvyyttä riskien hallintaan, varautumiseen ja toteutuneiden riskien raportointiin sekä analysointiin

Riskisalkunhallinnassa Excel-taulukot eivät enää vastaa tämän päivän riskienhallinnan tilannekuvan tarpeita! Riskienhallinnassa ja hyvässä riskisalkunhallinnassa tapahtui nyt nopea tilannekuvan muutos. Lähes yhdessä yössä organisaatiot ovat törmänneet todellisuuteen siitä, että hajanaiset Excel-taulukot eivät anna johdolle ja hallitukselle riittävää riskienhallinnan tilannekuvaa.

Miten varmistetaan, että projektin ohjausryhmä ymmärtää projektin riskit?

Riskienhallinta on kriittinen osa projektinhallintaa. Riskienhallintaan kuuluu projektin ongelmien tunnistaminen, arviointi ja lieventäminen. Riskienhallinnalla arvioidaan mahdollisia riskejä ja vaaratilanteita, jotka saattavat vaarantaa projektin onnistumisen, sekä laaditaan keinoja ja toimenpiteitä, joiden avulla vältetään ja pienennetään mahdollisia riskejä. Riskienhallinnan puute voi johtaa useisiin ongelmiin, kuten aikataulun venymiseen, budjetin ylittymiseen, yleiseen välinpitämättömyyteen ja ärsytykseen ryhmän jäsenten kesken, sekä projektin täydelliseen epäonnistumiseen.

2018-01-24T10:24:43+02:0024.1.2018|Tags: , |

Taloudelliset ja poliittiset riskit salkunhallinnassa

Yritykset ovat viime vuosina kohdanneet poikkeuksellisen monia taloudellisia sokkeja. Vuosien 2007 – 2008 finanssikriisi, Euroopan yhä käynnissä oleva velkakriisi ja Iso-Britannian päätyminen EU-eroon kesän 2016 kansanäänestyksessä tulivat monelle yllätyksenä. Näiden tapahtumien kohdalla kyse on yritysten ulkopuolisten taloudellisten ja poliittisten riskien hallinnasta, jonka tärkeyteen on monissa yrityksissä herätty vasta lähiaikoina. Taloudelliset ja poliittiset riskit voivat muokata yritysten toimintaympäristöä voimakkaasti ja näiden painoarvo riskienhallinnassa on syytä olla riittävän korkealla tasolla. Oman yrityksen ja toimitusketjun sisältämien riskien lisäksi [...]

Turvallisuusriskit salkunhallinnassa

Projektipäälliköillä on nykyään erilaisia edistyksellisiä ja nerokkaita projektisalkunhallinnan työkaluja (PPM). Kuitenkin useat organisaatiot ovat tyytymättömiä investoimaan PPM-työkaluihin turvallisuushuolien vuoksi. Seuraavassa esitetään yleisiä turvallisuusriskejä liittyen salkunhallintaan ja kuinka järjestää asiat että projektisalkkusi on turvallinen. Pilvipalvelut Pilviteknologiasta on tullut osa työ- ja toimistosovelluksia. Tuottavuuden ja joustavuuden myötä on myös tullut huoli tietoturvallisuudesta. Halutaan käyttää turvallista pilvipalveluntuottajaa, jotta kyberrikolliset eivät voi murtautua ja varastaa tietojasi. Mikäli olet epäröivä siirtääksesi projektisalkut pilveen, niin varmista että tietosi ovat tallennettu haluamaasi maahan sekä palvelukeskus täyttää vähintään ISO [...]

Projektisalkunhallinta ja väärin hinnoitellut riskit

Projektisalkunhallinnassa yksi keskinen tavoite on hyötyjen ja panostusten painottamisesta suhteessa riskeihin. Hyödyt ja panostukset kuvataan usein liiketoiminnallisena perusteluna kuten kassavirta-analyysina tai kustannushyöty analyysina. Näiden näkökulmien tarkastelu ottaa huomioon projektiaikaiset panostukset kuten tarvittavan työpanoksen, ostettavat palvelut sekä investoinnit. Tämän lisäksi tarkastelussa ovat mukana projektin lopputuloksena syntyvät hyödyt kuten euromääräiset säästöt ja tuotot. Usein jaettu näkemys on, että kustannuksia ja säästöjä on helpompi arvioida kuin lopputulokseen liittyviä tuottoja. Tuotot ovat usein kytkettynä liiketoimintaympäristöön ja sen mahdollisuuksiin ja [...]

Hallinnoi liiketoimintaympäristön riskejä projektisalkun avulla

Liiketoimintaan kohdistuu erilaisia ympäristön riskejä, kuten markkinariski, oikeudellinen, operatiivinen ja strateginen riski, sekä hallintotavan tai vaarojen, kuten terrorismin ja yhteiskunnallisten levottomuuksien, kaltaisista tekijöistä johtuvat riskit. Vaikuttavan projektisalkun hallinnan strategia voi auttaa yritystä valmistautumaan erilaisiin sattumiin ja tapahtumiin antamalla johtoryhmälle tietoa päätösten perustaksi. Projektisalkun riskinhallinta voi auttaa tunnistamaan osan näistä riskeistä etukäteen, jolloin voidaan määrittää, mitkä projektin menestyksekästä loppuun viemistä jarruttavat esteet todennäköisesti ovat. Hyödyt Liiketoimintaympäristön riskien hallinta projektisalkun avulla lisää yritysten vahvuutta neuvotella kohtuulliset sopimukset, [...]

Thinking Portfolio innostaa organisaatiosi kannattavaan kasvuun

On todettu, että pelkästään työtyytyväisyys ei riitä siihen, että organisaatiosta tulee menestyvä ja tuottava. Toki tyytymättömät ihmiset eivät anna parastaan ja taas tiedetään myös se, että henkilöstön tyytyväisyys korreloi pienellä viiveellä asiakastyytyväisyyteen. Innostuneella organisaatiolla on yhteys menestykseen ja vahvaan kasvuun. Innostuksen lähteet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Tiedämme, että meillä jokaisella on oma persoonallisuus joka innostuu hieman eri asioista. Mutta yleisesti on tunnistettu, että ihmiset innostuvat ja motivoituvat siitä, että heille uskotaan tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. [...]

Projektisalkunhallinta kriisitilanteessa

Viime päivien aikana geopoliittinen tilanne on nostanut lisää talouteen kytkettäviä riskejä ja uhkia esiin. Projektit joilla tiedetään olevan aktiivinen kytkentä mitattavaan suureeseen joka voidaan kytkeä riskiin tai uhkaan tulisi ottaa nopeasti erityiskäsittelyyn. Liiketoimintaympäristöstä nousevat epävarmuustekijät ja niiden riskit ovat asioita joiden vaikutuksista tulisi projektin omistajan ottaa vastuu. Projektipäällikkö taas pyrkii ratkaisemaan haasteet ja esteet jotka projekti kohtaa eri tilanteissa - mutta ei ota vastuuta siitä mikä on projektin Business Case tilannekuvan muuttuessa.   Organisaatioiden tulee [...]