Kehityssalkkuun kuuluu kaikki – kolme havaintoa ketterästä salkunhallinnasta

Olemme lähiaikoina saaneet olla mukana useissa keskusteluissa ketterän kehityksen hallinnasta salkunhallinnassa sekä Lean Portfolio Management -teemoissa. Lean Portfolio Management – sanayhdistelmä nousee SAFe®- eli skaalatun ketteryyden -viitekehyksen alta, nostaen ketterät kehitysmenetelmät salkunhallinnan tasolle. Tällä pyritään tietenkin tuomaan strategiaohjaus mukaan kehitystoimintaan näkyväksi – ja päinvastoin. Erinomaista!

Scalable Agile Framework (SAFe) Projektisalkunhallinnassa

Olemme aiemmin nähneet kuinka ketterä projektinhallinta-malli voi auttaa tiimejä omaksumaan projektien dynaamisen luonteen ja mahdollistaa tuottamaan hyviä tuloksia. Tänään tutustumme kuinka "Scaled Agile Framework" (SAFe) voi antaa enemmän suuntaa projektisalkunhallintaasi. Mikä on SAFe? Ketterä -malli keskittyy projektin tulosten tuottamiseen. Toisaalta, SAFe:n lähestymistapa on katsoa kokonaiskuvaa. SAFe:n päätarkoitus on linjata projektit isompien liiketoiminnan tavoitteiden & päämäärien kanssa samaan suuntaan. SAFe ei keskity katsomaan pelkän projektin tuloksia vaan niiden vaikutusta pitkällätähtäimellä yrityksen tavoitteisiin. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa organisaation tiekarttaan. Tyypillisesti [...]