Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/thinking/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/includes/class-fusion-pll-rewrite-slugs.php on line 214

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/thinking/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/includes/class-fusion-pll-rewrite-slugs.php on line 214

Projektisalkulla tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuntatalouteen

Kehittämisprojektien vaikuttavuus ja mitattavat toiminnalliset hyödyt ovat keskeisiä näkökulmia kuntien toiminnan kehittämisessä. Resurssien ja taloudellisen liikkumavaran ollessa rajallista, tulisi pystyä tunnistamaan vaikuttavuudeltaan ajankohtaan parhaalla tavalla sopivat kehitysideat ja -ehdotukset. Projektisalkku mahdollistaa läpinäkyvyyden kunnan kehitystarpeisiin ja strategiaa parhaiten toteuttaviin projekteihin.  Kunnan kannalta hyvä projektisalkku mahdollistaa kehitys- ja investointiprojektien vaikuttavuuden tarkastelun. Samalla se parantaa päätöksenteon laatua sekä auttaa viestimään päätökseen liittyvistä perusteista konkreettisemmin ja selkeämmin. Niin julkisella- kuin yksityissektorilla keskeinen haaste on kehittämiseen osallistuvien avainresurssien rajallisuus. Avainhenkilöt [...]

Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 -tutkimus

Palvelusalkunhallinta on yksi tärkeistä päätöksenteon ja palvelujohtamisen kehittämisalueista tulevina vuosina Thinking Portfolio selvitti Palvelusalkunhallinta ja palvelujohtaminen 2016 - tutkimuksella tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkemyksiä sekä panostuksia palveluhallinnan salkunhallinnan kehittämiseen ja johtamiseen. Saimme runsaasti vastauksia tutkimukseen ja julkaisemme sen yhteenvedon syksyn aikana. Jos olet kiinnostunut palvelusalkunhallinnan kehittämisestä niin otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää.  

Projektisalkku – Näetkö kilpailijasi tuulilasista vai taustapeilistä?

Projektisalkunhallinnan mahdollisuudet ovat usealle organisaatiolle hyvinkin konkreettisia. Kysymys ei ole vain strategisesta näkökulmasta. Kysymys on koko organisaatiosta ja sen kyvystä tuottaa tavanomaista parempaa palvelua asiakkaille. Erityisesti tämä tulee tehdä kehittämällä organisaation kokonaisarkkitehtuuria liiketoimintalähtöisesti. On kehitettävä palveluja jotka säätävät asiakkaan aikaa. On tuotettava palveluja jotka ovat vaivattomia ja tuottavat asiakkaan asiakkaalle hyötyä. Tähän tilaan pääseminen edellyttää merkittäviä muutoksia, muutokset lähtevät nykytilasta ja tavoitetilan asettamisesta. Toimintasuunnitelmat tulee kytkeä kokonaisarkkitehtuuriin ja jokaisen hankesalkun projektin tulee kohdistua konkreettisesti jonkin [...]