Strategian kirkastus ei auta kun on tekemisen ja toimeenpanon aika

Projektisalkku strategian luotettavana toimenpanon välineenä Yleisesti on todettu, että organisaatiolla on tiedossa mitä tulisi tehdä jotta strategiset tavoitteet tulevat saavutetuiksi. Yhtenä suurimmista haasteista koetaan organisaation strategian toimeenpano. Mikäli toimeenpano edellyttää toimenpiteitä kuten esim. toiminnankehittämistä, tuotekehitystä tai investointeja siirrytään seuraavaan haasteeseen. Kuinka organisaatio osaa priorisoida kehittämisen kohteen (=panos/tuotos/riskit), asettaa kehitystehtävälle oikeat tavoitteet, nimetä resurssit ja realistisen aikataulun? Näissä yksikin väärä valinta luo riskin kehitystehtävälle epäonnistua jo ennen kuin varsinaisia töitä on aloitettu. Projekti on ns. tuomittu [...]

Savon Voimassa Thinking Portfolio on johtamisen ja viestinnän väline

Thinking Portfolio palvelee Savon Voimalla kehityssalkkuna, jossa hallinnoidaan yrityksen strategiset ohjelmat ja niiden sisältämät projektit sekä muut erityyppiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Kehityssalkku sisältää muun muassa ohjelmat: Hiilidioksidivapaat sähköntuotantojärjestelmät, Säävarma sähköverkko, Asiakaskohtaamisen konkretisointi, Oman tuotannon 100% kotimaisuusaste sekä 0-tapaturma.

Viisi näkökulmaa projektisalkun strategiakytkentään

Strategia kuvaa keskeiset valinnat, joita organisaatio on tehnyt toteuttaakseen tehtäväänsä ja saavuttaakseen tavoitteensa. Kehittämisohjelmat ja –projektit ovat keinoja toteuttaa ja edistää strategiaa. Projektisalkkuja määriteltäessä strategiakytkentä tuottaa kuitenkin useimmille päänvaivaa. Seuraavat viisi kysymystä auttavat kytkennän suunnittelussa. 1 - Mihin keskitymme? Yritys tai organisaatio on strategiassaan määritellyt mitä se tuottaa, kenelle, missä ja mihin tarpeeseen. Näiden ydinvalintojen tulisi suunnata kehittämisideoita ja –teemoja silloin kun organisaatio hakee uusia ratkaisuja tai kehittää olemassa olevaa. Perusteesit synnyttävät kehittämisohjelmia tai –projekteja [...]

Huippujohtoryhmä ja strateginen projektisalkku

Huippujohtoryhmä luonteeltaan poikkeaa keskiverto johtoryhmästä aktiivisella eteenpäin suunnittelulla ja ohjauksella, aktiivisella strategiatyöllä ja kyvyllä puuttua poikkeamiin ja heikkoihin suorituksiin. Huippujohtoryhmä edellyttää itseltään ja yhtiön muulta operatiiviselta johdolta vaihtoehtoja sekä kyvyn hyödyntää strategista salkunhallintaa yhtiön ohjauksessa sekä kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä. Yritysten sekä eri organisaatioiden päätöksenteko on tällä hetkellä haastavassa ja vahvassa muutoksessa olevassa liiketoimintaympäristössä. Johtoryhmältä odotetaan yhä ammattimaisempaa ja tuloksellista toimintaa. Yhtiöiden omistajat ja hallitus ovat tulleet vaativammaksi ja odottavat johtoryhmältä ja johtoryhmätyöskentelyltä selkeästi mitattavia tuloksia. Omistavat [...]

Qlikview ja Thinking Portfolio salkunhallinnan raportoinnissa

Hyödynnä helppokäyttöinen QlikView osana salkunhallinnan raportointia ja analysointia yhdessä Thinking Portfolio vakioraporttien kanssa Salkunhallinnan raportoinnin ja analysoinnin mahdollisuudet paranevat ja asiakkaamme voivat hyödyntää parhaita markkinoilla tarjolla olevia raportointi- ja BI-työkaluja. Jos teille on Suomen suosituin QlikTechin QlikView tuttu  voitte hyödyntää mm. QlikViewn intuitiivisia raportteja sujuvasti yhdessä Thinking Portfolio projekti-, idea-, sovellus- ja palvelusalkkujen kanssa. QlikView tarjoaa myös maksuttoman QlikSense version jonka voitte käyttöönottaa ja hyödyntää yhdessä Thinking Portfolion nopeasti ja vaivattomasti.  Tule kuulemaan lisää salkunhallinnan raportoinnista sekä mm. QlikViewn hyödyntämisestä syksyn Thinking Portfolio käyttäjäpäiville. Käyttäjäpäivillä [...]

Thinking Portfolion sovellussalkku on käyttäjilleen avoin tiedonlähde Helsingin yliopistolla

Veikko Mäkelä ja Jussi Koskivaara, jotka ovat olleet mukana Thinking Portfolion hankinta- ja implementointivaiheessa, kertovat käyttöönoton sujuneen jopa odotettua helpommin. Käyttäjiltä on tullut tietotekniikkakeskukseen hyvää palautetta Thinking Portfolion käyttäjäystävällisyydestä ja informatiivisuudesta. Käyttäjät ovatkin mielellään laajentaneet Thinking Portfolion käyttöä sen aloitettuaan.

Strateginen salkunhallinta ja liiketoimintaympäristön kausaliteetti

Salkunhallinnan kausaliteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä salkkuun vaikuttavan kahden tapahtuman suhdetta toisiinsa. Tilannetta, jossa toinen tapahtuma aiheuttaa toisen. Tyypillisesti salkunhallinnan näkökulmasta kysymys voisi olla kysynnän tai korkotason merkittävä muutos. Hyvin määritellyssä salkussa tälle löytyy salkkuanalyysissa seuraus. Haasteena salkun ulkopuoliset indikaattorit Haasteena salkunhallinnassa usein on, että yrityksen ulkopuoliset tekijät ja niihin viittaavat indikaattorit jäävän kevyelle tasolle. Usein kriteerien odotetaan tulevan strategiasta tai sen painopisteistä. Usein kuitenkin olisi tarve nähdä juuri salkusta miten liiketoimintaympäristön muutokset vaikuttavat ja saada [...]