Projektin tehtävienhallinta on helppoa Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on erittäin joustava ja asiakaskohtaisesti yksinkertaisesti parametroitava tehtävienhallinta joka tukee erilaisten kaavioiden kuten mm. Gantt-kaavioiden tekoa. Näin helposti visualisoiden tehtävien alkamisen, päättymisen sekä tarvittaessa projektin erilliset päätöspisteet (Milestones). Thinking Portfolio projektisalkun tehtävähallinnan Gantt-kaaviossa voidaan esittää myös projektin päätösporttien päivämäärät automaattisesti ja näin visualisoida projektin tehtävävirtaa kytkettynä projektin vaiheistukseen ja tilannekuvaan (status). Tehtävähallinnassa projektin eri tehtävät voidaan vastuuttaa (esim. tehtävän omistaja ja suorittaja), priorisoida ja niiden tilapäivitykset [...]