Kuinka hallita hybridiä ketterää-vesiputousmallimenetelmää

Tutkimukset viittaavat että projektin hallinta perinteisin keinoin on usein syynä kyvyttömyyteen sopeutua muutoksiin. Tämän seurauksena tuotteiden testaus tai muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Ratkaisu tähän ongelmaan on ketterän-menetelmän ottaminen mukaan projektin hallintaan. Käytännössä kyseessä on vähitellen, iteratiivisesti tehtävä kehitystyö, missä voidaan tehdä muutoksia tuotteeseen/palveluun. Tästä syystä projektin on helpompi reagoida muutoksiin. Hybridi-projektimallia käytetään kun joudutaan tekemään kompromissi eri projektimenetelmien suhteen. Eräs tyypillisimmistä malleista on "ketterä-vesiputousmalli". Ketterä-vesiputousmenetelmän pääpiirteet Ketterä-vesiputousmallin toteuttaminen mahdollistaa ohjelmistotiimin kehittää ohjelmistoa ketterin menetelmmin, kun taas tuotepäällikkö ja laitteisto (hardware)-tiimit voivat edetä vesiputousmallin mukaisesti. [...]

Kuinka valita sopiva menetelmä projektiin?

Kun suunnitellaan projektin toteuttamista, niin eräs tärkeimmistä päätöksistä on se, toteutetaanko projekti vesiputousmallilla (waterfall) tai ketterillä menetelmillä (agile, scrum). Pääasiassa projektin toteuttamiseen on karkeasti kaksi lähestymistapaa: Vesiputousmalli eli ns. perinteinen projektimalli Ketterät lähestymistavat, jotka ovat uudempia ja soveltuvat paremmin ohjelmistoprojekteihin Seuraavaksi käsittelemme kahta edellä mainittua projektien lähestymistapaa tarkemmin. Kumpaa menetelmää projektissa kannattaisi käyttää. Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli soveltuu hyvin tuotantotekniikkaan, rakentamiseen sekä tarkasti ennustettaviin vaihe-vaiheelta eteneviin projekteihin. Vesiputousmalli on jaksotettu selviin eri vaiheisiin, joita ovat vaatimukset, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito. Seuraavaan projektin [...]