Thinking Portfolio tuo salkkujohtamisen parhaat työkalut ja käytännöt osaksi Turun AMK:n Master School projektijohtamisen koulutusta

Thinking Portfolio lanseerasi suomalaisille korkeakouluille suunnatun yhteiskuntavastuuohjelmansa Young Talentin 3.5.2019. Ohjelman puitteissa Thinking Portfolio tarjoaa vakiomuotoisen projektisalkun maksuttomasti opetuskäyttöön. Keväällä 2019 tulevasta koronakriisistä ei ollut tietoakaan mutta meille oli selvää, että yrityksiltä kaivattiin nopeampaa reagointikykyä yhdistettynä kokonaisuuksien hallintaan. Halusimme olla mukana lisäämässä tuoreiden projektiammattilaisten salkunhallinnan kyvykkyyttä ja ymmärrystä. Turun ammattikorkeakoulu on jo ennestään meille tuttu yhteistyökumppani. Olemme olleet mukana Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä Projektiaamiais-tilaisuudessa ja asiantuntijamme on ollut luennoimassa salkunhallinnasta ja ohjelmajohtamisesta Turun ammattikorkeakoulun “Projektit [...]

Yhteiskuntavastuun raportointi projektisalkulla

Merkittävien pörssiyritysten ja muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden yritysten tulee jatkossa tehdä läpinäkyväksi ja raportoida miten he toiminnassaan ottavat huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, ihmisoikeudet, ympäristön ja korruption torjunnan. Projektisalkku ja sen hyvä hallinta mahdollistaa tehokkaasti ja ketterästi näiden asioiden kehittämisen raportointia ja yhteenvetoa halutuille sidosryhmille. Ottamalla yhteiskuntavastuu vakavasti ja sisällyttämällä se osaksi projektisalkun kriteereitä organisaatio voi varmistaa, että oman toiminnan kytkennälle yhteiskuntavastaa työhön olemassa. Uudet vaatimuksen takana on EU direktiivi joka koskee sellaisia yrityksiä, jotka täyttävät kaksi kolmesta [...]