Tavallisesta projektipäälliköstä erinomaiseksi

project_managers

Tiesitkö, että vain 2 prosenttia yritysten palveluksessa olevista projektipäälliköistä arvioidaan erinomaisiksi sekä kollegojen että asiakkaiden taholta? Ei ole yllätys, että projektinhallinta edellyttää paljon muutakin kuin johtamistaitoja, jos halutaan päästä toivottuihin tuloksiin.

Mikä projektipäälliköstä sitten tekee erinomaisen? Seuraavassa on lueteltu piirteitä, joita tavallisten projektipäälliköiden kannattaa kehittää onnistuakseen työssään entistä paremmin:

Tavallinen projektipäällikkö huolehtii aikataulutuksesta, viestinnästä ja tuotannosta. Erinomainen projektipäällikkö osallistuu strategisen vision toteutukseen ja tiiminmuodostukseen taitoihin.

Parhaat projektipäälliköt muuttuvat muuttuvien vaatimusten mukana. He tiedostavat tekniikat, joilla tiimin jäsenet saadaan yltämään parhaaseen suoritukseen. Erinomainen projektipäällikkö on myös tarpeeksi joustava. Silloin tiimi omaksuu muutokset ripeästi ja etenee moninkertaisella nopeudella. Näitä seikkoja voidaan myös mitata.

Tavalliset projektipäälliköt pysyvät sovitulla reitillä. Erinomaiset projektipäälliköt ymmärtävät, että tiellä on esteitä, mutta kokoavat ratkaisunsa reaaliajassa.

Älykkäät projektipäälliköt ymmärtävät, että kaikkien hankkeiden tärkein prioriteetti on asiakkaan tyytyväisyys ja että menestyksen määritelmä voi vaihdella eri aikoina. He tajuavat, että joissain projekteissa päämäärät ovat muita korkeammalla, ja he muodostavat strategioita pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta.

Tavalliset projektipäälliköt huolehtivat tehtävien suorittamisesta loppuun. Erinomaiset projektipäälliköt tietävät, että neuvottelu, ongelmanratkaisu ja yhteistyö ovat erittäin tärkeitä lopputuloksen onnistumiseksi.

Erinomaisilla projektipäälliköillä on kiitettävät neuvottelu- ja yhteistyötaidot. He suoriutuvat erinomaisesti neuvottelujen neljästä vaiheesta:

  1. dokumenttien, tosiasioiden ja tietojen keräämisestä, jotta asia osataan esitellä hyvin,
  2. tarvittavien tietojen jakamisesta tiimille,
  3. keskittymisestä yhteisiin tavoitteisiin ja etuihin sekä
  4. sen varmistamisesta, että kaikki sidosryhmät pidetään hyvin kartalla.

Tavalliset projektipäälliköt stressaavat lopputuloksen takia. Erinomaiset luottavat omiin tapoihinsa löytää varma ratkaisu.

Erinomaiset projektipäälliköt ovat erityisen tarkkoja perehtyessään yksittäisen projektin haasteisiin. He osaavat esittää oikeat kysymykset. He arvioivat saamiaan vastauksia ja muokkaavat ne yhteistyössä muiden kanssa parhaiksi ratkaisuiksi tarvitsematta arvailla epäselviä kohtia.

Tavalliset projektipäälliköt pyrkivät palkkaamaan kyvykkäitä tiimin jäseniä. Erinomaiset projektipäälliköt tietävät, miten yksilön osaamista hyödynnetään oikein ja oikealla hetkellä. He tietävät, miksi on tärkeää pitää kaikki tilanteen tasalla. Näin saadaan aikaan projektin onnistumisen kannalta välttämätön hyvä tiimityöskentely.

Share This