Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden johtava asiantuntija. Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut.

Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

(www.fennia.fi/fi/fennia-konserni)

Thinking Portfolion uudet ominaisuudet ratkaisivat valinnan

Anne_Isotalo_Fennia

Kuvassa: Anne Isotalo

Fennian sisäisten kehitysprojektien salkussa on tällä hetkellä noin 50 eri elinkaaren vaiheessa olevaa projektia valmistelusta jälkiarviointiin.

Aiemmin yrityksen käytössä oli toinen projektisalkun hallinnan väline, mutta vuoden 2015 keväästä lähtien projektisalkun johtamisen sovelluksena on käytetty Thinking Portfoliota.

Fennialle oli tärkeää, että sovelluksessa on projektisalkkuominaisuuksien lisäksi myös yksittäisen projektin johtamiseen tarvittavat toiminnot projektipäälliköiden työn helpottamiseksi.

– Olimme jo usean vuoden ajan seuranneet eri välineiden tilannetta ja tutkineet vaihtoehtoja. Myös Thinking Portfolioon tutustuimme jo jonkin aikaa sitten, mutta silloin sen kypsyystaso ja toiminnallisuudet eivät vielä vastanneet odotuksiamme.

-Näimme viime syksyn pääkäyttäjäpäivillä toisen Thinking Portfoliota käyttävän yrityksen esityksen ja totesimme, että kaipaamamme ominaisuudet löytyvät nyt sovelluksesta.

Kun myös kustannus-hyötysuhteen todettiin olevan kohdillaan, valittiin Thinking Portfolio Fennian uudeksi projektisalkun ja projektityön johtamisen ja seurannan työvälineeksi.

Tärkeintä oli projektin hyvä lopputulos

Projektitoimiston johtaja Anne Isotalo kertoo Thinking Portfolion käyttöönottoprojektin sujuneen kokonaisuudessaan hyvin.

-Määrittelytyöpajat olivat hyviä vaikka määrittelyn dokumentoinnissa olikin haasteensa.

-Määrittelydokumentaation täsmentämiskierrosten vuoksi aikataulu venyi hieman suunnitellusta, mutta meille tiukasti määrättyä käyttöönottopäivää tärkeämpää oli saada käyttöömme sopiva, viimeistelty lopputulos.

-Pilottikäytössä pääsimme todentamaan, että toteutus on sovitun mukainen. Pienet hienosäädöt saatiin sovellukseen mallikkaasti ja nopealla aikataululla.

Thinking Portfolio helpottaa projektipäällikön ja projektitoimiston arkea

Anne Isotalon mukaan päätös sovelluksen vaihtamisesta on osoittautunut oikeaksi. Hän listaa puolen vuoden käyttökokemuksen aikana projektipäälliköiltä saamaansa palautetta Thinking Portfoliosta. Palaute on ollut erittäin positiivista: projektipäälliköt ovat kokeneet, että Thinking Portfolio aidosti helpottaa heidän arkeaan.

-Thinking Portfolio on todella helppokäyttöinen ja sen oppii nopeasti ilman erillisiä koulutuksia ja ohjeistoja

-Useista erillisistä PowerPoint- ja Word-dokumenteista on Thinking Portfolion myötä voitu luopua: dokumenttien tiedot on nyt integroitu järjestelmään.

-Projektipäälliköt kokivat aiemman sovelluksen kanssa tekevänsä ylimääräistä työtä projektitoimistoa varten, nyt sovelluksesta on oikeasti hyötyä myös oman projektin johtamisessa.

Projektitoimiston johtajan omasta näkökulmasta hyödyllisin uudistus tähän mennessä on ollut Thinking Portfoliosta saatavat yhteenvedot ja raportit. Esimerkkinä hän mainitsee salkun tilanneraportin, jota hän pystyy hyödyntämään usealle eri kohderyhmälle.

Myös käyttöönoton jälkeisen yhteistyön sovellustoimittajan kanssa hän kertoo olleen mutkatonta ja palvelun sujuvaa.

-Lisäominaisuuksina on tilattu tässä vaiheessa lähinnä raportteja. Lisätyöt on toteutettu nopeasti ja kohtuullisilla kustannuksilla.

-Sovellustukea ei ole paljoa tarvittu, jotain on kysytty käyttöoikeuksiin liittyen ja vastaukset kysymyksiin on saatu ripeästi.

Thinking Portfolio tuo sujuvuutta työn toteuttamiseen

Isotalo kokee Thinking Portfolion erinomaiseksi projektin- ja projektisalkun johtamisen välineeksi heidän organisaatiolleen. Väline on monipuolinen ja käyttäjäystävällinen eikä sen käyttö vie projektipäälliköiltä liikaa aikaa itse työn toteuttamisesta, hän summaa lopuksi.

Yhteystiedot

Anne Isotalo
Projektitoimiston johtaja
IPMA Level A Certified Projects Director
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

anne.isotalo@fennia.fi

www.fennia.fi