Useassa organisaatiossa ja yrityksessä projekteja johdetaan eri menetelmien avulla ja pohditaan miten saadaan kuvattua yhteismitallisesti erityyppisiä projekteja, hankkeita ja jatkuvaa kehitystä. Olemme kehittäneet tätä tarkoitusta varten toiminnallisuuksia ja näkymiä miten ketteryyttä voidaan kuvata visuaalisesti projektisalkussa päätöksenteon tueksi ja viestinnän välineenä. Tässä esittelemme niistä muutamia esimerkkejä.

Laajojen kokonaisuuksien epicit

Yrityksen tai organisaation strategiasta johdetaan laajojen kokonaisuuksien epicejä, joiden seuranta on salkunhallinnan ytimessä. Ensimmäisessä näkymässä seurataan epicien etenemistä tertiääreittäin ja liiketoimintaryhmittäin. Epicin eteneminen on nähtävissä visuaalisesti ja omassa Epic-kortissa voidaan määritellä projektisivun tavoin mitä featureita (ominaisuudet) tai user storyja (käyttäjätarinat) liittyy kyseiseen epiciin. Epicejen lisääminen tai muokkaaminen sivun yläreunan painikkeista on helppoa.

Sprinttien etenemisnäkymä

Toisessa näkymässä seurataan sprinttien etenemistä ja minkätyyppisistä tehtävistä (käyttäjätarinat, ominaisuudet) se koostuu. Ketterät menetelmät suosittelevat vaatimusten määrittelyyn usein käyttäjätarinoita, joissa keskitytään siihen miksi tuotos on liiketoiminnallisesti tärkeä.

Kanban-näkymä

Kolmas esimerkki-näkymä on visuaalinen ja toiminnallinen kanban-näkymä, jota voidaan soveltaa niin salkkutason, tuoteportfolion kuin tehtävienkin hallintaan. Backlogille tuodaan kaikki esikäsitellyt ideat toteutusputkea varten. Kanbanin yksi tärkeimmistä tehtävistä on virtauksen mahdollistaminen eli toteutusvai- heessa ei voi olla liikaa yksikköjä pullonkaulojen välttämiseksi. Toteutukseen valitaan yksiköt arvonmäärityksen ja jatkuvan priorisoinnin avulla. Priorisoinnin yksi tehtävistä on myös poistaa turhat yksiköt, jolloin voidaan keskittyä aidosti arvoa tuottavaan tekemiseen.

Kiinnostuitko? Lue lisää Hybridisalkku-esitteestämme! (pdf)

Lataa tästä (pdf)
Lataa Hybridisalkku-esite (pdf)