Julkishallinnon palvelusalkku

Kunnissa pohditaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Pyritään luomaan ymmärrystä siitä mitkä palvelut kuuluvat kunnan palveluvalikoimaan. Miten tulisi panostaa yli  500 kunnan tuottamaan palveluun sekä lisäksi jopa tuhanteen eri velvotteeseen.

Kunnan palvelusalkun tavoitteena on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotossuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa palveluiden nykytilaa ja niiden vaikutuksia kuntalaisten elämään. Palvelusalkku jäsentää rahoituslähteet, antaa palveluille liikennevalot sekä haluttaessa kuvaa miten eri tietojärjestelmät liittyvät kunnan palveluiden tuottamiseen.

Palveluiden panos-tuottosuhde ja vaikuttavuus ratkaisee

Kunnan lakisääteiset ja ei-lakisääteiset palvelut voidaan raportoida panos-tuotossuhteen sekä vaikuttavuuden mukaan.

Millä palvelulla on suuri merkitys kunnan asukkaille ja sen tärkeille sidosryhmille. Mikä on palvelun elinkaaren tilannekuva ja mitkä ovat tarvittavat muutoshallinnan toimenpiteet?

Mitä palveluja pitäisi ostaa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja mitkä palvelut tulisi tuottaa kunnan omilla resursseilla?

Hyvä palvelusalkku kertoo helposti ja yksinkertaisesti mitkä ovat keskeiset kunnan palvelut, jotka eivät tule vastaamaan kuntalaisten tulevaisuuden odotuksia ja vaatimuksia. Mitkä ovat vastaavasti palvelut jotka käyttäjämäärällä ja vaikuttavuudella voidaan perustellusti yhdistää tai vetää punakynällä lopullisesti yli.

Johtamalla palveluita niiden elinkaarikustannuksen kautta – vuosittaisen budjettivarauksen sijaan, saadaan muutosjohtamiselle oikeat lähtökohdat. Hyvä palvelusalkku tekee tuotetun palvelun elinkaarikustannuksesta läpinäkyvän ja yksinkertaistaa asian helpommin tulkittavaksi ja viestittäväksi.

Julkishallinnon helppokäyttöinen palvelusalkku

Jos haluat lisätietoa julkishallinnon palvelusalkusta ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää eri salkunhallinnan vaihtoehdoista. Palvelusalkku perustuu Thinking Portfolio salkunhallintapalveluun ja se voidaan parametroida kuntakohtaisesti suomen- sekä ruotsinkielelle. Palvelu tuotetaan pilvipalveluna jolloin asiakkaan ei tarvitse investoida laitteisiin ja sovelluksiin. Palvelu on käytettävissä tyypillisesti kuukauden sisällä määrittelyn aloittamisesta.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellään ajankohtaisesta palvelusalkunhallinnasta lisää:

Esa Toivonen
Senior Portfolio Advisor
Thinking Portfolio
Puh 040 733 6670
esa.toivonen@thinkingportfolio.com