Raha-automaattiyhdistyksen perustehtävänä on kerätä raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnalla varoja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

RAY tarjoaa viihdyttäviä ja jännittäviä pelejä vastuullisesti. Koko RAY:n liikevoitto käytetään suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Myös tulevaisuuden tavoitteena on taata rahoitusta lukuisiin tärkeisiin hankkeisiin.

Projektipäälliköiden työn tuloksena laadukas projektisalkku

Raha-automaattiyhdistyksessä on noin vuoden ajan tehty projektien seuranta ja raportointi Thinking Portfolion projektisalkkusovelluksella. RAY:ssa on lyhyessä ajassa onnistuttu sovittamaan tekemisen malli ja projektijohtamisen vaatimukset Thinking Portfolioon. Thinking Portfoliota hankittaessa tavoitteena oli saada mielekäs työkalu projektipäälliköille ja heidän tekemänsä työn tuloksena saavuttaa laadukas ja ajan tasalla oleva projektisalkku. Projektipäälliköiltä saadun hyvän palautteen myötä sovelluksen käyttäjäpiiri on laajentunut ja edelleen laajenemassa yrityksen sisällä. Johdon kanssa tehdään työtä parhaiden keinojen löytämiseksi strategian seurantaa varten.

Helppokäyttöisenä välineenä Thinking Portfolio sopii RAY:n monipuolisen projektitoimintaan mainiosti

Henrik_NiinimakiRaha-automaattiyhdistyksen projektitoiminta koostuu tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä projekteista. Projektisalkku kattaa näin koko Raha-automaattiyhdistyksen projektitoiminnan sisältäen keskimäärin sata meneillään olevaa projektia. Thinking Portfolio helpottaa näiden projektien seurantaa muun muassa auttamalla antamaan johdolle selkeän kuvan meneillään olevista projekteista.

Thinking Portfolio on mahdollistanut projektisuunnitelmissa ja raportoinnissa luopumisen irrallisista Word-lomakkeista. Tilalle on saatu yhtenäinen projektisalkun johtamisen apuväline. Järjestelmän käyttöönottoprojekti oli nopea ja lopputulos aidosti käyttäjäystävällinen, kertoo Henrik Niinimäki.

Thinking Portfolio on mukana projektiprosessissa useassa eri kohdassa yhtäältä tukien päätösten hakemisessa ja toisaalta raportoimassa projektien etenemisestä. Jotta väline koettaisiin jatkossakin hyvin prosessia tukevaksi, ollaan RAY:ssa ottamassa lisää Thinking Portfolion ominaisuuksia käyttöön, muun muassa resurssisuunnittelua, tuntikirjauksia ja finanssisuunnittelua harkitussa laajuudessa.

– Luopuminen Word-lomakkeiden käytöstä on tuonut meillä paljon lisää aktiivisuutta salkkuun.

– Vaikka lähes kaikki tiimimme toimivat ketterillä menetelmillä, ei se poista hallinnointi- ja raportointitarvetta. Nämä voidaan tehdä näppärästi Thinking Portfoliolla.

Myös sovellustoimittajan aktiivinen ja innostunut suhtautuminen asiakkaansa hankkeeseen tukee päätöstä edelleen kehittämisestä, kertoo Niinimäki.

Hän kertoo Thinking Portfolion asiantuntijoiden olleen innostavia ja keksineen hyviä ratkaisuja RAY:n tarpeisiin.

Tietoturvatarkastus antoi erinomaiset tulokset Thinking Portfoliolle

Tulevaisuudessa Thinking Portfolio nähdään tärkeänä talotasoisena työkaluna, jonka avulla seurataan strategian toteutumista. Muun muassa tätä silmällä pitäen teetettiin sovellukseen tietoturvatarkastus, jonka lopputulos oli erinomainen, välineeseen ollaan valmiita tukeutumaan jatkossakin.

Henrik Niinimäki
Projektitoimisto
Raha-automaattiyhdistys
henrik.niinimaki@ray.fi

www.ray.fi