Thinking Portfolio on tärkeä apuväline Lassila & Tikanojan projektitoiminnan päätöstenteossa. Sovellus saa myös kiitosta joustavuudestaan prosessien muutosten mukana.

Lassila & Tikanoja käyttää Thinking Portfoliota jo neljättä vuotta tukemaan yhtiön projektisalkun johtamista. Thinking Portfolio otettiin aikoinaan käyttöön tilanteessa, jossa oli luotu yhtenäinen sisäinen projektimalli sisältäen projektisalkun hallinnan ja päätöksenteon prosessit. Uusia käytäntöjä tukemaan tarvittiin Exceliä tehokkaampi työväline. Lähtökohtana sovelluksen valinnalle oli, että työvälineen käyttöönotto ja opettelu sujuisivat ilman suurempia ponnisteluja. Thinking Portfolio oli sopiva vastaus todettuun tarpeeseen ja käyttöönottoprosessi oli nopea.

Aluksi salkkumallia sovellettiin vain IT projekteihin, mutta nyt kaikki kehitysprojektit ovat projektisalkussa mukana ja noudattavat koko yhtiössä samaa raportointi- ja päätöksentekoprosessia. Tiedot saadaan Thinking Portfoliosta yhtenäisinä ja vertailukelpoisina projektisalkun johtamista ja päätöksentekoa varten.

Thinking Portfolio vastaa hyvin muutostarpeisiin

Puolitoista vuotta sitten Lassila & Tikanojan projektitoiminnan prosesseja kehitettiin ottamalla mukaan ohjelman johtamisen malli. Ohjelmakäsite sopi hyvin myös käytössä olevaan projektisalkkusovellukseen eikä näin ollen aiheuttanut juurikaan lisätyötä ohjelmajohtamisen mukaan saamiseksi myös päätöksenteon apuna käytettävään raportointiin.

Lassila & Tikanojan kehityspäällikkö Markku Niinivaara on ollut tyytyväinen Thinking Portfolion helppokäyttöisyyteen ja siihen miten sovellus on mukautunut heidän muuttuviin liiketoimintatarpeisiinsa.

– Thinking Portfolio on ollut hyvä valinta projektisalkkumme johtamisen välineenä, juuri sopivan tasoinen työväline meille. Sovellus ei ole liian kompleksinen, mutta siinä on kuitenkin tarpeelliset toiminnot ja muuttuneita prosessejamme tukevat ratkaisut ovat löytyneet helposti.

– Olemme kuluneen syksyn aikana kehittäneet projektitoimintamme resurssisuunnittelua, sen avuksi olemme ottaneet myös Thinking Portfolion. Nämä toiminnot jatkavat Thinking Portfolion yksinkertaista ja helppokäyttöistä linjaa, mistä olemme saaneet projekti- ja ohjelmapäälliköiltä pelkästään hyvää palautetta.

Ratkaisu löytyy yleensä helposti

Markku Niinivaara

Markku Niinivaara

Organisaation eri kehitystarpeiden myötä myös sovellustarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Kun sovellustarve on ajankohtainen, verrataan nykyisiä ja mahdollisia uusia ohjelmistoja. Tähän mennessä Thinking Portfolion tarjoamista useista ratkaisuvaihtoehdoista on aina löytynyt sopiva projektitoiminnan tarpeeseen.

– Projektien ja salkunhallinnan haasteet ovat melko samanlaisia muillakin Thinking Portfolion käyttäjäorganisaatioilla, joten tarkistamme aina uuden tarpeen ilmaantuessa josko se olisi sovelluksessa jo ratkaistu jollakin tapaa. Ellei valmis ratkaisu ole ollut sellaisenaan meille käyttökelpoinen, pienellä tarkentamisella se on saatu aina sovitettua.

Yhteystiedot:

Markku Niinivaara
Kehityspäällikkö
Lassila & Tikanoja Oyj
puh: 050 085 0133