Gasumille Thinking Portfolion projektisalkku on strategia-, investointi- ja IT-salkku. Näistä salkussa ovat tällä hetkellä vahvimmin edustettuina investoinnit, jotka etenevät siellä projekteina. Etenemisen lisäksi seurataan taloustietoja sekä tarkkaillaan investointeja kokonaisuutena. Raportointi tehdään suoraan järjestelmän kautta, kertoo Gasumin PMO:sta Mika Simola.

Gasum Oy on suomalainen energiayhtiö ja kaasualan paras asiantuntija Suomessa. Gasumin tavoitteena on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. (www.gasum.com)

Projektien ohjausryhmien kokouksissa tarkastellaan investointeja suoraan salkkutyökalusta. Salkun järjestys toimii myös kokousagendana eikä erillisiä muistioita tehdä, sillä asiat ja päätökset näkyvät Thinking Portfoliossa.

Thinking Portfolion vaikutti heti valmiilta ratkaisulta

Gasumin projektitoimistossa suunnitellaan projektien toimintatavat ja toimitetaan projektinhallintapalveluja yhtiön liiketoiminnoille. Uuden projektisalkkutyökalun hankinta on osa isompaa kokonaisprojektia, jonka aikana on kehitetty projektimallia. Kehitystyön yhteydessä entinen salkkuohjelmisto arvioitiin ja mietittiin uusia vaihtoehtoja. Hankinnasta vastaava ryhmä haastatteli käyttäjiä ja teki niiden perusteella vaatimuslistauksen. Vaatimuslistaan pohjautuen he vertailivat eri toimittajia ja tutkivat salkkutarjontaa. Vertailun lopputulemana oli, että Thinking Portfolio vastasi parhaiten Gasumin vaatimuksia ja vaikutti heille valmiilta ratkaisulta.

Gasumilaiset olivat myös yhteydessä Thinking Portfolion asiakkaisiin ja kertovat saaneensa hyvää palautetta. Tämä vahvisti päätöstä ryhtyä Thinking Portfolion käyttäjiksi.

Thinking Portfolion konsultit osaavat hommansa

Koska Gasumin omat prosessit olivat jo kunnossa ennen käyttöönottoprojektin alkamista, pääsivät Thinking Portfolion konsultit joutuisasti parametroimaan salkkua Gasumin tarpeita vastaavaksi.

Mika Simola onkin mielissään siitä, että vaikka he eivät itse ehtineet vaikuttaa salkun määrittelyyn niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, he saivat erittäin hyvän välineen käyttöönsä jo tässä vaiheessa. Hän kertoo heidän luottaneen siihen, että Thinking Portfolion konsultit osaavat asiansa. Työkalun helppo muokattavuus ja testausvaiheen jälkeinen mahdollisuus tehdä hienosäätöä miettimättä lisäkustannuksia tekivät vaikutuksen. Väline vastasi Gasumin tarpeita niin hyvin, että esimerkiksi raportit sopivat heidän liiketoimintaansa vain pienillä viilauksilla ja lisäyksillä. Miellyttävänä ominaisuutena Thinking Portfoliossa pidetään myös sitä, että siellä pystyy itsekin tekemään pientä säätöä näkymiin ja valintoihin. Toimittajan joustavuus ja konsulttien kokemus aihealueesta saa Gasumilta kiitokset.

-Salkkujohtaminen kiinnostaa aiheena muutenkin, käyttöönottoprojektin aikana olemme keskustelleet myös muista salkkujohtamiseen liittyvistä kysymyksistä Thinking Portfolion konsulttien kanssa. Olemme saaneet siitä paljon tukea, sillä aina on hyvä kuulla ja verrata muidenkin näkemyksiä siitä, miten asioita voisi ratkaista.

Hyödyt projektisalkusta toteutuvat nopeasti

Vaikka Simola kokee Gasumin olevan vielä kehityspolulla Thinking Portfolion käyttäjinä, hän toteaa, että toteutuneet hyödyt ovat jo selkeästi nähtävissä. Thinking Portfolio ei ole Gasumille pelkästään yksittäisen projektin johtamisen apuväline, se on merkittävä apu kokonaisuuden tarkasteluun ja toiminnan ohjaukseen. Eri liiketoiminta-alueet ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Salkku on tärkeä työkalu, vaikka jalkauttaminen onkin kesken ja paljon sen hyötyjä vielä tässä vaiheessa realisoimatta.

-Väline on niin helppokäyttöinen, että tähän mennessä on riittänyt, kun olemme antaneet käyttäjätunnukset ja siinä samassa yhteydessä neuvoneet miten sovellus toimii. Työvälineen jalkauttaminen organisaatiossa on kuitenkin tärkeä vaihe. Ei riitä, että sovellus on valmis, vaan sitä täytyy sisäisesti markkinoida ja ohjeistaa, jotta kaikki hyöty saadaan maksimoitua.

 

Haastateltavana

Mika Simola, PMO

Gasum