Webinaari: Thinking Portfolio projektisalkku ja sen uudet ominaisuudet

Webinaarin ajankohta

Perjantai 24.8.18 klo 10-11

Teemat

  • Projektisalkun uudet ketterät ominaisuudet ja Hybridisalkku (mm. Epics, Sprints & Tasks, Kanban)
  • Resurssihallinnan uudet omaisuudet ja raportit (mm. Salkkutason resurssisuunnittelu, resurssoinnin ja toteumien pivotointi)
  • Salkkujen sisäisen viestinnän ja tiedottamisen uudet mahdollisuudet (mm. bänner-ilmoitukset ja mukautettavat muistutusviestit)
  • Tehtävienhallinnan uudet ominaisuudet (mm. Tehtävä Templatet ja henkilökohtaiset suodatukset)
  • Oman salkun käyttävyyden ja käyttökokemuksen arviointi ja palautteiden kerääminen (Think CES – Customer Effort Score)
  • Taloudenraportoinnin uudet raportit (mm. Taloustietojen pivotointi)
  • EU-tietosuoja osaksi projektisalkunhallintaa
  • Projektisalkun raportointi Dashboardeilla
  • Ideasalkku osana projektisalkunhallintaa
  • Muita ajankohtaisia salkunhallinnan konkreettisia käyttövinkkejä

 

Ilmoittaudu webinaariin tästä
2018-06-29T08:53:40+00:00 29.6.2018|
Share This