Kuva Peikko Groupin  Liettuaan 2017 valmistuneesta DELTABEAM tehtaasta, joka on tähän mennessä ollut suurin salkussa olleista investointiprojekteista.

Peikko valmistaa betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. (www.peikko.fi)

Peikko Groupin kasvuvauhti on ollut nopeaa viime vuosina. Vauhti on tuonut omat haasteensa myös projektitoiminnan kontrolloimiseen ja sen ohjaamiseen oikeaan suuntaan. Project Controller Satu Kannelvirta kertoo Thinking Portfolio-projektisalkun olevan korvaamaton työkalu kasvun hallinnoimisessa ja kokonaiskuvan mahdollistajana projektitoiminnassa.

-Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän vuodesta 2012 alkaneeseen liiketoimintaamme tukevaan kumppanuuteen, lisää toimitusjohtaja Topi Paananen.

Thinking Portfoliosta näkee miten strategiaa toteutetaan

Thinking Portfolio-projektisalkku on päivittäisessä käytössä, siellä hallinnoidaan kaikki sisäiset ohjelmat ja kehitysprojektit.

Projektisalkku on ehdoton tuotekehityksen, investointien ja muun kehittämistyön apuväline. Säännölliset tarkistukset kustannus-hyötylaskelmiin tehdään myös Thinking Portfolion avulla.

Johdon katselmuksissa salkkutason tiedot käsitellään monesta eri näkökulmasta käsin. Katselmuksissa seurataan tilannetta ja nähdään muun muassa mihin täytyy jatkossa panostaa ja seuraako toiminta yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmia.

-Raportoin johtoryhmälle ja hallitukselle säännöllisesti salkun kokonaistilasta. Raportoinnissa hyödynnän Thinking Portfolion raportteja, mutta paljon käymme projekteja läpi myös suoraan työkalun kautta. Työkalu mahdollistaa projektien tarkastelun ja vertailun eri näkökulmista.

Kaikki tarvittava tieto löytyy projektisalkun kautta

Thinking Portfolio toimii moottorina, sen kautta pääsee käsiksi kaikkeen dataan, myös yksityiskohtaiseen projektin suunnitteluun, etenemiseen ja tuloksiin liittyvään tietoon. Tämän mahdollistavat linkitykset ja liittymät. Projektien kanssa toimivan henkilöstön ei tarvitse käyttää aikaansa miettiäkseen mistä projektia koskeviin kysymyksiin löytyisi vastauksia, koska kaikki tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Mitä kovempi vauhti, sen tärkeämpi Thinking Portfolio on

Peikko Groupin liikevaihto on kasvanut 10-13% vuosivauhtia ja se toimii tällä hetkellä 32 eri maassa. On ensiarvoisen tärkeätä, että vauhdin tukena ovat oikeanlaiset työkalut. Kasvun myötä myös salkun koko on paisunut ja käyttäjämäärä lisääntynyt. Tämä puolestaan lisää työkalun merkitystä entisestään ja onkin ollut ilahduttavaa, että Thinking Portfolio on pysynyt vaivatta kasvussa mukana, listaa Kannelvirta Thinking Portfolion hyvistä puolista kysyttäessä.

Kasvun myötä on ilmennyt myös lisätarpeita salkun alkuperäiseen toiminnallisuuteen. Thinking Portfolion henkilökunta saa kiitosta siitä, että ratkaisu on aina löytynyt ja se on toteutettu nopeasti.

-En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin, että meillä on salkunhallinnan työkalu vauhdissa mukana

-Meille tärkeimpiä hyötyjä ovat myös, että pystymme mittaamaan, että teemme oikeita asioita oikealla painotuksella ja että meillä on näkyvyys meneillään olevista kehitysprojekteistamme läpi organisaation. Lisäksi on tärkeää, että meillä on salkun kautta näkyvyys myös tuleviin kehitystarpeisiin.

Thinking Portfoliota peukutetaan monesta syystä

Thinking Portfoliolla on Peikko Groupissa monta ulottuvuutta. Sieltä löytyy ajantasainen tieto ja kaikille sama näkymä kehittämiseen ja strategian toteutumiseen. Se on lisäksi tärkeä kommunikointikanava talon sisällä.

-Thinking Portfolio on hyödyllinen ja toimiva monelta eri näkökantilta. Lisäksi henkilökuntamme arvostaa helppokäyttöisyyttä, emme kuormita ketään turhalla byrokratialla.

Thinking Portfolio-projektisalkun roolista Peikko Groupissa kertoi PMO toiminnosta vastaava Satu Kannelvirta sekä toimitusjohtaja Topi Paananen.

Henkilökuvassa: Project Controller Satu Kannelvirta sekä CEO Topi Paananen

Henkilökuvassa: Project Controller Satu Kannelvirta sekä CEO Topi Paananen