Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kemira tarjoaa asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaiden vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta.

(www.kemira.fi)

Thinking Portfolio on helppokäyttöinen ja tehokas pilvipalvelu

Uuden projektimallin jalkauttamisen yhteydessä Kemiran IT ja Operational Excellence -osasto päättivät yhdessä, että oli aika hankkia projektisalkun hallinnan työkalu korvaamaan käytössä olleita Excel-tiedostoja ja erillistä resurssinhallintasovellusta. Tehokkaamman sovelluksen tuli olla sellainen, jolla voidaan saman käyttöliittymän avulla hallinnoida sekä projektiportfoliota, että resursseja.

Hankintavaiheessa tehtiin benchmarkingia palveluntarjoajien tuotteiden välillä ja vaihtoehtojen joukosta Thinking Portfolio vastasi ominaisuuksiltaan parhaiten Kemiran tarpeita. Helppokäyttöisyytensä lisäksi Thinking Portfolio oli nopea implementoida ja pilvipalveluna kustannustehokas.

Thinking Portfolio luo synergiaa

Kemiran Thinking Portfoliossa salkutetaan tällä hetkellä IT-projektien lisäksi erilaisia toiminnantehostamisprojekteja, joista yhdessä koostuu noin sadan projektin salkku. Käyttäjiä salkulla on 350, joista noin 50 on aktiivikäyttäjiä ja 100 aikakirjauksen käyttäjää.

Projektisalkkuun on annettu hyvin avoimet käyttöoikeudet, jolloin Thinking Portfolio toimii tiedotuskanavana eri projekteista ja sieltä löytyvät myös yhteyshenkilöt, joilta voi kysyä tarvittaessa lisätietoa.

Thinking Portfolion resurssien suunnittelu on koettu erittäin hyödylliseksi ominaisuudeksi. Organisaatiossa tehdään liikaa projekteja yhtä aikaa ja se puolestaan aiheuttaa aikataulujen venymistä, luettelee Kemiran IT:n PMO Manager Taija Turkia.

-Resurssiensuunnitteluominaisuudet ovat joustavat ja niistä saa hyvät raportit. Sen lisäksi, että Thinking Portfolio on erinomainen työkalu visualisoida tilannetta, sen toimiva resurssisuunnittelu tuo meille myös synergiaetuja busineksen ja IT:n välillä.

-Pullonkaulat näkyvät selkeästi Thinking Portfoliossa, Turkia lisää.

Projektipäälliköt kiittävät säästyneestä ajasta

Thinking Portfolion helppokäyttöisyys allekirjoitetaan myös Kemiran käyttäjien keskuudessa. Erityisesti projektipäälliköt ovat kiitelleet sitä, että samaa työtä ei tarvitse tehdä moneen kertaan kuten aiemmin, kun käytettiin erillisiä raportteja.

-Aikaa säästyy, kun projektin alkamisesta sen päättymiseen tieto kumuloituu samaan paikkaan ja kerääntyy raporteille automaattisesti.

-Projekti-portfoliota tarkastellaan säännöllisesti erilaisten kokousten yhteydessä. Helpottaa huomattavasti, kun ei tarvitse etsiä dataa eri levyjen kulmalta ja lisäksi näkee milloin tiedot on päivitetty.

Suosittelemme ja kehitämme eteenpäin

Kemiran ja Thinking Portfolion toimittajan välinen yhteistyö on sujunut hyvin myös nappiin menneen toimitusprojektin jälkeen. Työkalun implementointia auttoi lisäksi se, että Kemiralla oli itsellään selkeänä mitä asioita haluttiin tehostaa, painottaa Turkia.

Jatkokehityslistalla Kemiralla on mobiilikäytön parantaminen aikakirjausten tekemisessä. Lisäksi suunnitellaan Thinking Portfolion integraatioiden ja raportointiominaisuuksien laajentamista hyödyntäen olemassa olevia raportteja ja dashboard:ien käyttöönottoa.

-Thinking Portfolio on yrityksenä joustava asiakaspalvelija ja sen henkilökunta todella palvelualtista. Samaa harkitseville suosittelen ehdottomasti Thinking Portfoliota. Ensin kannattaa kuitenkin laittaa omat prosessit kuntoon, jolloin saa parhaan mahdollisen hyödyn myös toimittajan prosessiasiantuntemuksesta nopean implementointiprojektin aikana.

 

 

 

 

 

Taija Turkia
Manager, IT PMO
Kemira
taija.turkia@kemira.com