Riskisalkunhallinnassa Excel-taulukot eivät enää vastaa tämän päivän riskienhallinnan tilannekuvan tarpeita!

Riskienhallinnassa ja hyvässä riskisalkunhallinnassa tapahtui nyt nopea tilannekuvan muutos. Lähes yhdessä yössä organisaatiot ovat törmänneet todellisuuteen siitä, että hajanaiset Excel-taulukot eivät anna johdolle ja hallitukselle riittävää riskienhallinnan tilannekuvaa.

Riskienhallinnassa on kysymys myös toimintatapojen kehittämisestä mutta jotta toimintatapoja voidaan lähteä kehittämään tarvitaan kuitenkin perustyökalut jolla riskit kuvata ja analysoida. Toteutuneita riskejä tulee pysytä seuraamaan ja niiden vaikutuksia minimoimaan.

Hallitse riskejä salkun avulla – työkalu riskien hallintaan, varautumiseen ja riskien raportointiin sekä analysointiin.

Riskisalkussa koko organisaation riskimaisema on yhdessä paikassa 24/7 kaikkien saavutettavissa ja ajan tasalla. Myös toteutuneiden riskien seuranta ja tilannekuva on riskisalkun keskeisiä toiminnallisuuksia.

Jos organisaationne Riskisalkku on Excel-taulukon varassa voidaan riskienhallintamalli parametroida Thinking Portfolio Riskisalkkuun.

Thinking Portfolio riskisalkkupalvelu toimitetaan aina käyttäjämääräriippumattomasti

Koko organisaation henkilöstö voi käyttää salkkua kiinteällä kuukausimaksulla käyttäjämäärästä riippumatta. Tavoitteena on osallistuttaa ihmisiä raportoimaan toteutuneita riskejä sekä kuvaamaan uusia tunnistettuja riskejä ja näin mahdollistaa niihin varautumista ja riskien vaikutusten minimoiminen.

Kerron mielelläni lisää Thinking Portfolio Riskisalkun mahdollisuuksista ja nopeasta käyttöönotosta.

 

Esa Toivonen

Managing Partner, Senior Portfolio Advisor

CGEIT, CISA, CRISC, yMBA
esa.toivonen@thinkingportfolio.com
Puh. +358 40 733 6670

Lue lisää lataamalla Risk Portfolio White Paper!

Lataa PDF-julkaisu täyttämällä alla oleva lomake