GDPR eli EU:n laajuinen tietosuoja-asetus tulee myös suomalaisten organisaatioiden sovellussalkun vaatimukseksi. Sovellussalkun avulla voidaan tehdä näkyväksi organisaation GDPR eli General Data Protection Regulation velvoitteet, vastuunotto ja päätökset.

Tietosuoja-asetus tulee olla huomioitu organisaation kaikista sovelluksista viimeistään 25.5.2018 mennessä. Osana sovellussalkun tietoja voivat olla tilannekuvat sovelluksiin liittyvistä tietomalleista, liittymistä, sopimuksista, alihankinnasta, tietoturvapolitiikasta, menettelytavoista, sovelluksen elinkaarenhallinnasta jne.

Sovellussalkku tekee tietosuoja-asetuksen tilannekuvan näkyväksi koko organisaatiolle

Perinteisesti sovellus- ja järjestelmäsalkkuja on ylläpidetty Excel-taulukkoina mutta jatkossa Excel-taulukko ei ole riittävä työkalu tietosuoja-asetusten ylläpitoon ja seurantaan. Thinking Portfolio sovellussalkku mahdollistaa aktiivisen Roadmapin tai tiekartan EU tietosuoja-asetukseen valmistautumiseen sovelluskohtaisesti. Näin johdolle tehdään helposti näkyväksi tilannekuva mikä on organisaation valmius täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä toimenpiteet jotka ovat tulossa tai käynnissä.

app-3

Sovellussalkunhallinnan tavoitteena on tehdä sovellusarkkitehtuuri yksinkertaisella tavalla läpinäkyväksi sekä tukemaan vastuuottoa sekä päätöksentekoa.

Sovellussalkun merkitys on liiketoiminnallinen sekä osa aktiivista riskienhallintaa. Teknologiaan muilta osin liittyvät tarkemmat tekniset tiedot organisaatio usein ylläpitää ns. CMDB-järjestelmässä. CMDB:n eli Configuration Management Database järjestelmien merkitys on operatiivisia ja painottuvat teknisten asiantuntijoiden työkaluina. Suhteessa CMDB:hen Sovellussalkku on ylemmän tason viestinnällinen ja päätöksenteon näkökulma organisaation sovelluksiin liittyen.

Lue lisää sovellussalkunhallinnasta ja sen mahdollisuuksista