Thinking Portfolion konsultilta saatiin paljon ratkaisuehdotuksia 

Omaisuudenhallinnan asiantuntija Tuomas Murumäki toimi projektipäällikkönä Helen Sähköverkon projekti- ja omaisuussalkun käyttöönottoprojektissa. Ennen projektin varsinaista aloitusta, Helen Sähköverkossa oli tehty Thinking Portfolion kanssa proof of concept projektisalkusta. Tuomas hyppäsi mukaan, kun varsinainen käyttöönottoprojekti alkoi.  

-Projekti meni hyvin, Thinking Portfoliossa vastapelurinani oli terävä kaveri, jonka kanssa oli hyvä tehdä töitä. Saimme häneltä paljon ratkaisuehdotuksia projektin aikana. Olen ollut tekemisissä monien järjestelmätoimittajien kanssa ja tämä menee kyllä niistä parhaimpiin.  

Murumäelle jäi projektin läpiviennistä positiivinen kuva, vaikkakin jossain vaiheessa tuntui siltä, että asiat olisivat voineet tapahtua nopeamminkin. Projekti saatiin kuitenkin tehtyä aikataulussa ja lopputuloksena oli määritellysti toimiva projekti- ja omaisuussalkku. 

Tieto on luotettavasti Thinking Portfoliossa eikä erillisiä dokumentteja tarvita 

Helen Sähköverkon sisällä projektisalkun käyttöönottovaihe on vielä meneillään, mutta tähänastiset kommentit käyttäjiltä ovat olleet varovaisen positiivisia. Salkku on helppokäyttöinen ja selkeä, se auttaa pääsemään eroon ylimääräisestä työstä. Aiemmin käytössä olleissa laskentataulukoissa on ollut paljon tietoa. Laskentataulukot ovat olleet myöskin herkkiä ”rikkoutumaan”. Nyt näille taulukoille voi sanoa hyvästit, kun tieto on yhdessä luotettavassa välineessä helposti saatavilla. 

Exceleiden lisäksi pystytään luopumaan erillisistä projektidokumenteista, jotka nyt tulevat projektisalkusta automaattisesti.  

-Meidän ei tarvitse enää luoda erillisiä dokumentteja, kopioida pirstaleisia tietoja eri paikoista, vaan dokumentit ja sähköverkkotoimintaan liittyviä raportteja saadaan jatkossa Thinking Portfolio-projekti- ja omaisuussalkusta, joka hyödyntää sinne kertaalleen syötettyä dataa. 

Lisää näkyvyyttä tulevaan 

Helen Sähköverkossa on käynnistynyt uusi salkkuprojekti Thinking Portfolion kanssa, kun skenaariosalkkua on alettu implementoida. Skenaariosalkun toimintaan saattamista ja sen myötä mahdollisuutta alkaa ennustaa verkkoliiketoiminnan arvon kehitystä eri skenaariovaihtoehdoilla odotetaan mielenkiinnolla. Eri skenaarioita vertailemalla etsitään optimaalisimmat toteuttamisvaihtoehdot projekteille. Exceleissä tämä on ollut hankalaa, koska datan suuri määrä on asettanut rajoitteita. 

Mahdollisia seuraavia kehitysaskeleita ovat myös linkitys talouspuolelle ja työajan seurantaan. Budjetoitujen ja toteutuneiden kustannusten vertaaminen helpottuisi projektien edistymisraportoinnissa, kun kaikki projektiraportointiin liittyvät tiedot näkyvät samassa järjestelmässä. Sama koskee myös toteutuneen työajan vertaamista suunniteltuun. Tämä helpottaa resurssisuunnittelua jatkossa. 

Helen Sähköverkon Thinking Portfolio-salkkukuulumisista kertoi: 

Tuomas Murumäki
Omaisuudenhallinnan asiantuntija
Helen Sähköverkko Oy 

Helen Sähköverkko Oy on osa Helen konsernia, joka on Helsingin kaupungin omistuksessa oleva energiakonserni. Helen Sähköverkko Oy tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut lähes koko Helsingin alueella. 

(www.helen.fi)