Thinking Portfolio lanseerasi suomalaisille korkeakouluille suunnatun yhteiskuntavastuuohjelmansa Young Talentin 3.5.2019. Ohjelman puitteissa Thinking Portfolio tarjoaa vakiomuotoisen projektisalkun maksuttomasti opetuskäyttöön.

Keväällä 2019 tulevasta koronakriisistä ei ollut tietoakaan mutta meille oli selvää, että yrityksiltä kaivattiin nopeampaa reagointikykyä yhdistettynä kokonaisuuksien hallintaan. Halusimme olla mukana lisäämässä tuoreiden projektiammattilaisten salkunhallinnan kyvykkyyttä ja ymmärrystä.

Turun ammattikorkeakoulu on jo ennestään meille tuttu yhteistyökumppani. Olemme olleet mukana Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä Projektiaamiais-tilaisuudessa ja asiantuntijamme on ollut luennoimassa salkunhallinnasta ja ohjelmajohtamisesta Turun ammattikorkeakoulun “Projektit liiketoimintana” -opintojakson osallistujille osana Projektijohtamisen syventäviä opintoja.

Alkuvuodesta 2020 meille tarjoutui tilaisuus tehdä yhdessä Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin projektiryhmän kanssa Projektijohtamisen opintoihin soveltuva projektisalkku. Tartuimme innolla mahdollisuuteen ja varsinaiseen työhön päästiin käsiksi maaliskuussa 2020. Koska tämä oli ensimmäinen Young Talent -salkku myös meille, muokkautuivat toimintamallit ja salkun sisältö projektin osatuotoksena. Tärkein tuotos meille oli luonnollisesti vakioitu projektisalkun tietomalli, joka soveltuu erinomaisesti niin salkku- kuin projektijohtamiseen. Projektiryhmältä valmistui lopputuotoksena myös pääkäyttäjä- ja käyttötapaohjeet.

Young Talentista Portfolio Master Talentiksi

Yhteistyö projektiryhmän kanssa sujui molemminpuolin innokkaasti ja toinen toistamme haastaen.

Alkuvaiheessa kävi nopeasti ilmi, että nyt on kyseessä ihan joku muu kuin Young Talent. Päätimme muuttaa ohjelmamme nimeksi paremmin sitä kuvaavan Thinking Portfolio Master Talent. Opiskelijat ovat kaikki työssäkäyviä aikuisia ja tekevät projekteja työkseen – tyypillisesti esimerkiksi projektipäällikön roolissa.

Thinking Portfolion sovelluskonsultti toteutti yhdessä määriteltyjä muutoksia salkkuun ja projektiryhmä suoritti hyväksymistestauksen. Aikataulu oli todella tiukka mutta maaliin päästiin vaikka alussa kieltämättä hirvitti! Työstimme salkkua parin viikon välein ja toukokuun lopussa oli valmista.

Kiinnostavaa nähdä mikä korkeakoulu ottaa seuraavaksi koppia ja miten Thinking Portfolio Master Talent -ohjelma kehittyy – ja millä salkkutyypeillä!

Teksti: Katri Harju

Kiinnostuitko Thinking Portfolio Master Talent -ohjelmasta? Ota yhteyttä:

Katri Harju
Portfolio Service Advisor (tuottaja, Thinking Portfolio Master Talent -ohjelma)
Puhelin 040 706 4354
katri.harju@thinkingportfolio.com

Maaginen lopputulos mahdottomalla aikataululla

Kaksi kuukautta aikaa kehittää Turku AMK:n Master Schoolin projektijohtamisen opintoihin soveltuva projektisalkku! – Kuulostaako helpolta?

Viisi rautaista ’Magiaa Millaa’ otti haasteen vastaan ja kääri hihat. Turku AMK:n Master Schoolissa projektijohtamista opiskellaan työelämäprojekteja tekemällä ja kokonaisuuden hallintaan tarvittiin räätälöity salkkuratkaisu. Thinking Portfolio tarjosi Turun ammattikorkeakoululle Young Talent – ohjelmansa puitteissa projektisalkkuaan opetuskäyttöön. ’Millat’ sukelsivat salkun syövereihin tutkien ja testaten salkun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Ryhmä keräsikin täyden Excelin projektijohtamisen opintokokonaisuuden monimuotoisia vaatimuksia ja haasteita Thinking Portfoliolle toteutettavaksi. Ei mennyt kahvi väärään kurkkuun Thinkkarin Esalla ja Katrilla, vaan he ryhtyivät kyseenalaistamatta tiiviiseen yhteistyöhön viisikon kanssa etsien ratkaisuja vaatimuksiin. Näin käynnistyi yhteistyö – pro bono.

”Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin projektijohtamisen koulutus tähtää ennen kaikkea käytännön työelämäprojekteissa tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Salkkujohtamisen työkalut ovat monella työpaikalla jo arkipäivää. Minusta on tärkeää, että Turun ammattikorkeakoululla on oppimisympäristö, jonka avulla voimme tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden oppia tärkeitä salkkujohtamisen työelämätaitoja.”

Teppo Neuvonen
Yliopettaja
Turku AMK / Master School

Master Schoolilla oli opiskelijaprojektien hallinnan tarve ja halu, siihen heille luotiin oiva työkalu

Thinking Portfolion avulla projektien tietosisällöt ovat löydettävissä kätevästi yhdestä paikasta ja muutettavissa pdf-muotoisiksi raporteiksi. Mikä helpotus se onkaan aikaisempaan toimintamalliin verrattuna, kun ei ole enää ’templaattien’ etsimistä ja muokkaamista. Työkalu auttaa ja ohjaa opiskelijoita keskittymään enemmän projektin johtamiseen ja sisällöllisiin asioihin, sillä välin, kun työkalu tuottaa opettajille yhteismitallista projektien kokonaiskuvaa vuosikurssisalkussa. Järjestelmässä nähdään paljon mahdollisuuksia esimerkiksi aloittelevien ja pidemmällä olevien opiskelijoiden yhteistyöhön projektinhallintaopintojen tiimoilta, jolloin tarjoutuu erinomainen mahdollisuus vertaisoppimiseen.

Ensimmäinen askel Young Talent -ohjelmassa on nyt otettu. Projektisalkun käyttöönoton myötä kokemus karttuu ja ’nälkä kasvaa’ – näinhän se aina menee. ’Magiat Millat’ jo tietävät, että järjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia oppilaitoksille laajemminkin salkunhallintaan. Nähtäväksi jää miten mahtavasti alkanut yhteistyö jatkuu.

Opiskelijaprojektin toteuttivat ja tekstin kirjoittivat Turku AMK:n projektijohtamisen Master- koulutuksen opiskelijat ryhmänimeltään ’Magiat Millat’: Habilainen Marelle, Kalliomaa Katri, Lyytikäinen Anu, Rautauoma Mira ja Tantarimäki Noora