Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös Baltian maissa. Suomessa toiminta on alkanut vuonna 1849 ja Vaasan Oy onkin Suomen toiseksi vanhin leipomo. Tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Taika ja Vaasan Isopaahto.

(www.vaasan.fi)

Thinking Portfolion selkeys ja toiminnallisuus vakuuttivat Vaasan Oy:n

Vaasan Oy ja Thinking Portfolio käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa. Yksi tärkeä peruste, miksi Thinking Portfolio valittiin Vaasan Oy:n projektisalkkusovellukseksi, olikin mahdollisuus implementoida se lyhyessä ajassa ja saada sen käyttämisestä nopeasti hyötyjä.

Strategia- ja kehitysjohtaja Nina Tuomikangas kertoo heidän valintansa selkiytyneen hankintaprosessin aikana. Thinking Portfolio nähtiin työkaluna, jonka plussaa nopean käyttöönoton lisäksi, oli selkeys ja pelkistetty toiminnallisuus. Helppokäyttöisen työkalun avulla oli hyvä lähteä kehittämään projektikäytäntöjä.

-Halusimme nopeasti liikkeelle ja varmistua siitä, että emme yritä rakentaa liian monimutkaista ratkaisua. Tärkeintä oli, että perusprosessit ja projektin johtamisen prosessi oli määritelty.

-Referenssikäyntien aikana vahvistui, että Thinking Portfoliossa riittää kapasiteettia myös myöhemmin, kun oman organisaatiomme kypsyystaso nousee.

Projektisalkku käynnistettiin tuotekehitysprojekteilla

Tuotekehitysprojektit vietiin salkkuun heti käynnistysvaiheessa. Käyttäjäoikeuksia ohjaamalla saatiin oikeanlaiset tiedot näkyviin projektin vetäjän lisäksi ostajille, tuotekehittäjille sekä projektin myynnistä, toimitusketjusta ja taloudesta vastaaville henkilöille.

-Käyttäjien palaute on ollut vilpittömän positiivista, kaikki ovat äärettömän tyytyväisiä. Kiitosta saa erityisesti se, että samasta työkalusta saadaan irti monta eri asiaa ja että päällekkäisten tietojen ylläpito on poistunut.

-Thinking Portfolio on meillä vakiintunut käyttöön jo kaikissa tuotekehitysprosessiin osallistuvissa maissa, eli Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Projektisalkusta nähdään mihin strategisia projekteja kannattaa ohjata

Tuotekehitysprojektien lisäksi Vaasan Oy:n projektisalkussa ohjataan strategisia kehitysprojekteja. Thinking Portfolio on taipunut hyvin myös tukemaan Vaasan Oy:n uuden strategian mukaista projektin johtamista.

-Thinking Portfoliossa kuvatun governance mallimme avulla saamme hyvän läpinäkyvyyden, näemme missä painopisteet ovat ja mihin vielä tarvitsee panostaa.

Thinking Portfolion käyttöä laajennetaan edelleen

Vaasan Oy:ssä on tutustuttu myös Thinking Portfolion resurssisuunnitteluominaisuuksiin ja jatkossa sitä onkin tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön. Resurssisuunnittelun laajemmalla käytöllä halutaan parantaa esimerkiksi resurssitilanteen pullonkaulojen ennakointia.  Ajatuksissa on myös projektitilanteen näkyvyyden edelleen lisääminen johdolle.

– Valintamme osui nappiin, olemme olleet todella tyytyväisiä Thinking Portfolioon sekä sovelluksena että toimittajana. Voimme ehdottomasti suositella muillekin!

Yhteystiedot:

Nina Tuomikangas
Director, Strategy & Development
Vaasan Fresh Bakery Cluster
nina.tuomikangas@vaasan.com