Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä. Se toimii aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta

  • Henkilöstöä 8 300, joista 4 700 tutkijoita ja opettajia
  • 11 tiedekuntaa ja 20 erillistä laitosta
  • 35 000 tutkinto-opiskelijaa, 28 000 täydennyskoulutusopiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijaa

Tietotekniikkakeskus on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka tuottaa yliopiston yhteiset IT-palvelut. Keskus jakautuu tietohallintoon ja tietotekniikkapalveluihin. Tietotekniikkakeskuksessa työskentelee noin 240 henkilöä erilaisissa tuki- ja asiantuntijatehtävissä.

(www.helsinki.fi/atk/tike/tike)

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa aloitettiin Thinking Portfolion sovellussalkun käyttö syksyllä 2014. Tällä hetkellä salkkuun on tuotu yli 185 sovellusta, jotka ovat yliopiston yhteiskäytössä olevia hallinnollisia sovelluksia. Yliopiston eri laitosten omat sovellukset ovat tulossa mukaan ja näiden tietojen lisäämisen kautta sovellusmäärä salkussa kasvaa useisiin satoihin.

Käyttäjät ovat kiitollisia informatiivisuudesta ja helppokäyttöisyydestä

veikkoM

Veikko Mäkelä

Veikko Mäkelä ja Jussi Koskivaara, jotka ovat olleet mukana Thinking Portfolion hankinta- ja implementointivaiheessa, kertovat käyttöönoton sujuneen jopa odotettua helpommin. Käyttäjiltä on tullut tietotekniikkakeskukseen hyvää palautetta Thinking Portfolion käyttäjäystävällisyydestä ja informatiivisuudesta. Käyttäjät ovatkin mielellään laajentaneet Thinking Portfolion käyttöä sen aloitettuaan.

Sovellusten pääkäyttäjät ovat vastuussa muiden kuin tietoturvaan liittyvien sovellustietojen päivittämisestä Thinking Portfolioon. Helppokäyttöinen sovellus mahdollistaa hajautetun päivityksen, mikä puolestaan tuo ajansäästöä verrattuna siihen, että päivitykset olisivat vain pienen joukon vastuulla.

– Avoimuus tiedon suhteen on ollut positiivista käyttäjien kannalta

– Salkku mahdollistaa prosessin, jossa ennen jokaista hankintaa on mahdollisuus tarkistaa, onko ko. toimintaa tukevia sovelluksia jo käytössä jollakin muulla käyttäjäryhmällä ja näin välttyä päällekkäisiltä hankinnoilta.

– Salkun tietosisällön kerääminen vaatii paljon työtä, mutta tiedon hyödyntäminen voi alkaa, vaikka kaikkea tietoa ei ole salkkuun syötetty

Mäkelä korostaa kuitenkin myös tiedon tuottamisen ja päivittämisen prosessien tärkeyttä sovellusta käyttöönotettaessa. Pelkkä sovellussalkku ilman uusia toimintatapoja ja niiden jatkuvaa kehittämistä ei tuota lisäarvoa.

Integraatiot muihin sovelluksiin ja tiedolla johtaminen ovat seuraavia kehitysaskeleita

JussiK

Jussi Koskivaara

Helsingin yliopistolla on tarkoitus kehittää Thinking Portoliota käytön lisääntymisen myötä, ja ideana onkin aloittaa kerran vuodessa käytävät ”kehittämiskeskustelut”, joissa varmistetaan sovelluksen vastaavuus käyttäjien tarpeisiin ja sen myötä kartoitetaan mahdolliset kehittämistarpeet.

Sisäisten kehitystarpeiden kartoittamisen lisäksi ollaan kuulolla siitä, mitä toimittajalla ja muilla asiakkailla on meneillään sovelluksen tiimoilta. Integraatioasiat kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta sekä sovellussalkun sisältämällä tiedolla johtaminen ovat tällä hetkellä asioita, joista mielellään vaihdetaan ajatuksia.

– Positiivista on sekin, että salkkuun voi kuvata myös tietoarkkitehtuuria

– Liittymien tekeminen muiden sovellustietoa sisältävien tietovarantojen kanssa on tulevaisuudessa toteutettava kehitystyö. Samaa tietoa on tallennettava muihinkin järjestelmiin, kuten tulevaan ITSM-järjestelmään tai arkkitehtuurin kuvausvälineeseen. Tietokanta- ja palvelintietoja puolestaan ylläpidetään omissa järjestelmissään.

– Olemme kiinnostuneita liittymien toteuttamisen best practices -kokemuksista ja mielellämme kuulemme aiheesta myös muilta Thinking Portfolion asiakkailta.

– Tiedolla johtamisen näkökulma ja tiedon hyväksikäyttö salkusta ovat asioita, joihin myös jatkossa todennäköisesti keskitytään.

Peukku pystyyn Thinking Portfoliolle

Helsingin yliopistossa koetaan, että Thinking Portfolio toimittajana on onnistunut tukemaan asiakasta, ja Jussi Koskivaara onkin valmis suosittelemaan Thinking Portfoliota niin toimittajana kuin sovelluksenakin.

– Peukku pystyyn toimittajalle

– Rohkaisen Thinking Portfolion sovellussalkun hankintaa harkitsevia, olemme olleet tyytyväisiä

Yhteystiedot:

Jussi Koskivaara
Kehittämispäällikkö
Tietotekniikkakeskus / Tietohallinto
Helsingin yliopisto
jussi.koskivaara@helsinki.fi

Veikko Mäkelä
Tietojärjestelmäprojektipäällikkö
Tietotekniikkakeskus / Projektitoiminta
Helsingin yliopisto
veikko.makela@helsinki.fi