Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Thinking Portfoliolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle kansainvälisen tason laajasti suositellulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa asiakkaillemme luotettavaa, korkealuokkaista ja kansainvälisen tason palvelua suomalaisin voimin palvelinsalijärjestelyjä ja tuotekehitystä myöten. Tärkeässä osassa toimintaamme on myös yhteiskuntavastuumme kantaminen pro bono hankkeidemme kautta kuten SPR ja Thinking Portfolio Master Talent -ohjelma, toteaa toimitusjohtaja Esa Toivonen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Esa Toivonen

Toimitusjohtaja, Thinking Portfolio
Puhelin 040 733 6670
esa.toivonen@thinkingportfolio.com

Katri Harju

Portfolio Service Advisor, Thinking Portfolio
Puhelin 040 706 4354
katri.harju@thinkingportfolio.com

Reetta Mentu

Markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto
Puhelin 050 561 5030
reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Thinking Portfolio on suomalainen ohjelmistotalo, joka tuottaa asiakkailleen erilaisia salkunhallinnan ratkaisuja pilvipalveluna. Yrityksen päätuotteita ovat projekti-, sovellus-, riski- ja palvelusalkut. Thinking Portfoliolla on asiakkaita jo yli 50:ssä maassa ja yli 200 000 käyttäjää. www.thinkingportfolio.com

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.