Toimintasalkku tarjoaa katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan

Tässä verkkoaineistossa näytettävät tiedot perustuvat Kuntaliiton toimintasalkun projekti- ja edunvalvontatietoihin. Toimintasalkun sisältö on havainnollistettu teeman ja vaiheen mukaan. Värisävyn tummuusaste kuvaa työvaiheiden etenemistä. Tarkemmat edunvalvontatoimenpidettä tai projektia koskevat tiedot avautuvat haluttua ikonia klikkaamalla.

Oheisesta osoitteesta voi tutustua suoraan verkossa Kuntaliiton projekti- ja edunvalvontatietoihin:
Share This