Tuotteet

Thinking Portfolio on yksinkertainen mutta tehokas projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinnan ratkaisu. Suomesta tuotettu tietoturvallinen pilvipalvelumme soveltuu myös ideoiden, resurssien sekä tuote- ja palvelukehitysprojektien salkuttamiseen. Tarjoamme Thinking Portfolion vaivattomasti käyttäjämääräriippumattomalla kiinteällä kustannuksella.

Thinking Portfolio® on strategisen tason johtamisen käytännön työväline. Salkunhallintamalli tukee liiketoimintalähtöistä, kokonaiskuvaan perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Kehitystyön lähtökohtana ovat olleet projektityön ja salkunhallinnan kansainväliset viitekehykset kuten PRINCE2, PMBOK, ABCD-projektimalli ja SAFe 4.0.

Ottamalla käyttöön Thinking Portfolion organisaatio saa valmiudet nopeaan päätöksentekoon, ketterään muutoshallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen sekä riskien analysointiin. Thinking Portfolion visuaalinen esitystapa sekä selainpohjainen käyttöliittymä helpottavat sen omaksumista. Järjestelmän käyttö ei edellytä teknisiä kursseja tai käsikirjoja.

Salkunhallinnan periaatteet

Salkkujohtamisessa on yksinkertaisimmillaan kysymys tuoton, panostusten ja riskien hallinnasta ja tasapainottamisesta. Tuotto voi olla esim. kustannussäästöä, tuottavuuden kasvua, uusien asiakkuuksien syntymistä tai liikevaihdon kasvua. Panostuksia ovat paitsi investoinnit, myös ajan ja rahan käyttämistä mm. projektityöhön, koulutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Salkunhallinta – ideat, projektit ja omaisuus

  • Palvelusalkku sisältää kuvaukset organisaation käytössä olevista, kehitettävistä sekä poistuvista palveluista.
  • Projektisalkku sisältää käynnistystä odottavia, käynnistyneitä ja valmistuneita ohjelmia ja niihin kuuluvia projekteja.
  • Sovellussalkku sisältää osaamista tai prosesseja, joita organisaatio on saanut käyttöönsä kehittämishankkeilla ja investoimalla.
The strategic portfolios

Tuotteet

Projektisalkku

Thinking Portfolio projektisalkku on kehitysprojektien strategisen tason johtamisväline. Se auttaa vastaamaan kysymykseen “teemmekö oikeita projekteja”. Projektisalkku sisältää käynnistystä odottavia, käynnistyneitä ja valmistuneita hankkeita ja niihin kuuluvia projekteja.

Projektisalkku mahdollistaa projektien yhdenmukaisen kuvaamisen ja arvottamisen. Ratkaisu tukee useita kieliversioita sekä soveltuu parametroitavuuden, rajoittamattoman käyttäjä- ja projektimäärän sekä monipuolisten raporttien tukemana erityisen hyvin konsernitason käyttöön.

Lue lisää projektisalkusta

Palvelusalkku

Thinking Portfolio Palvelusalkku on strategisen tason johtamisväline. Se auttaa tekemään parhaita mahdollisia palvelusalkunhallinnan päätöksiä ja varmistamaan, että palvelut vastaavat asiakkaiden asettamiin odotuksiin ja vaatimuksiin.

Thinking Portfolio Palvelusalkku on kehitetty hyödyntämällä viimeisintä Web-teknologiaa. Selainpohjainen käyttöliittymä toimii mm. Internet Explorer-, Chrome-, Firefox- ja Safari-selainten uusimmilla versioilla sekä tableteissa (esimerkiksi. iPad). Järjestelmän käyttö ei edellytä teknisiä kursseja tai käsikirjoja.

Lue lisää palvelusalkusta

Sovellussalkku

Sovellussalkku on tarkoitettu IT-sovellusten ja -palveluiden johtamisvälineeksi. Sen tarkoituksena on tuoda johtamiseen ja päätöksentekoon johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lue lisää sovellussalkusta

Kokeile Thinking Portfoliota

Hanki demo-tunnukset nyt!
Tilaa tästä

Kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!
Ota yhteyttä