Tutkimus: Projektisalkun johtamisen liiketoiminnalliset hyödyt

Projektisalkun johtamisen liiketoiminnalliset hyödyt on Karoliina Niirasen lopputyön ja tutkimuksen aihe. Opinnäyte liittyy Mikkelin Ammattikorkeakoulun (MAMK) Liiketalouden koulutusohjelmaan. Ohessa on mielenkiintoinen ja projektisalkun johtamista liiketoiminnallisesta näkökulmasta tarkasteleva loppuraportti.

Avaa ohesta Projektisalkun johtamisen liiketoiminnalliset hyödyt loppuraportti.

Asiasanat: Projektisalkku, Projekti johtaminen, Projekti

 

 

Share This