Salkunhallintavalmennukset

valmennus

Tuotamme asiakaskohtaista valmennusta asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen eri osa-alueilla. Valmennuksen sisältö ja toteutustapa on asiakaskohtaisesti mukautettavissa asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Valmennusesimerkki 1:

Projektisalkunhallinta johtamisen näkökulmasta

Asiakaskohtainen koulutus tarjoaa perustiedot hankesalkunhallinnasta. Hankesalkunhallintaa tarkastellaan sekä liikkeenjohdon että projektijohdon näkökulmasta, unohtamatta muita tiedon hyödyntäjiä. Valmennuksen aikana käsitellään hankesalkun hyödyt, rakenne, kriteerit, prosessit, raportit, analysointi sekä asemoinnin periaatteet.

Valmennuksen hyödyt (projektisalkunhallinta):

 • Osoittaa systemaattisen strategisen hankehallinnan edut
 • Auttaa ymmärtämään hanketiedon hyödyntämismahdollisuudet omassa organisaatiossa
 • Nopeuttaa oman hankesalkun tarvemäärittelyä
 • Helpottaa harkintaa hankesalkun käyttöönotosta päätettäessä

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavat aiheet (asiakaskohtaisesti tarkennettavissa / painotettavissa)

 • Johdanto hankesalkkuajatteluun
 • Projektisalkunhallinnan hyödyt ja mahdollisuudet
 • Projektisalkun rakenne ja jäsennys
 • Projektisalkkuprosessi ja kytkennät liiketoimintaan (vuosisuunnittelu, budjetointi)
 • Liiketoiminta-arkkitehtuuri osana hankesalkkua
 • Roolit ja vastuut hankesalkunhallinnassa
 • (vastuumatriisit)
 • Business Case osana hankesalkunhallintaa
 • Kassavirta-analyysit ja laskentamallit (ROI, TCO, NPV/
 • Kassavirta)
 • Hyöty- ja tavoitekartta
 • Riskianalyysi ja riskikartta
 • Eri analysointi- ja raportointimallit
 • Projektisalkun optimointi ja uudelleen asemointi
 • Viestintä ja kommunikointi
 • Päivän yhteenveto

Valmennusesimerkki 2:

Järjestelmäsalkunhallinta johtamisen näkökulmasta

Asiakaskohtainen koulutus tarjoaa perustiedot järjestelmäsalkunhallinnasta. Järjestelmäsalkunhallintaa tarkastellaan niin tietohallintojohdon kun liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita tiedon hyödyntäjiä. Valmennuksen aikana käsitellään järjestelmäsalkun hyödyt, rakenne, kriteerit, prosessit, raportit, riskit, analysointi sekä asemoinnin periaatteet.

Valmennuksen hyödyt (järjestelmäsalkunhallinta):

 • Osoittaa systemaattisen strategisen sovellushallinnan edut
 • Auttaa ymmärtämään tieto-, sovellus-, ja teknologia-arkkitehtuurin hyödyntämismahdollisuudet omassa organisaatiossa
 • Auttaa rationalisoimaan sovellusarkkitehtuuria
 • Auttaa hahmottamaan organisaation kokonaisarkkitehtuuria
 • Nopeuttaa oman järjestelmä- ja sovellussalkun tarvemäärittelyä
 • Helpottaa harkintaa oman järjestelmä- ja sovellussalkun käyttöönotosta päätettäessä

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavat aiheet (asiakaskohtaisesti tarkennettavissa / painotettavissa)

 • Johdanto järjestelmäsalkkuajatteluun
 • Järjestelmäsalkunhallinnan hyödyt ja mahdollisuudet
 • Järjestelmäsalkun rakenne ja jäsennys
 • Järjestelmäsalkkuprosessi ja kytkennät arkkitehtuuriin (vuosisuunnittelu, budjetointi)
 • Liiketoiminta-arkkitehtuuri osana sovellussalkkua
 • Järjestelmien ja sovellusten suorituskyky arviointi
 • Roolit ja vastuut järjestelmäsalkunhallinnassa (vastuumatriisit)
 • Järjestelmäsalkun kytkentä hankesalkunhallintaa
 • Kassavirta-analyysit ja laskentamallit (ROI, TCO, NPV/Kassavirta)
 • Sovellusarkkitehtuuri osana hyöty- ja tavoitekarttaa
 • Järjestelmäsalkun riskianalyysi ja riskikartta
 • Eri analysointi- ja raportointimallit
 • Järjestelmä- ja sovellussarkkitehtuurin optimointi ja uudelleen asemointi / rationalisointi
 • Viestintä ja kommunikointi
 • Päivän yhteenveto

Kokeneet valmentajat

Valmentajana toimii Esa Toivonen (Senior Portfolio Advisor, CGEIT, CISA, CRISC). Hän omaa yli 10 vuoden kokemuksen salkunhallinnan kehittämisestä 50+ eri organisaatiossa.

Aikataulu ja kustannukset

Valmennustilaisuus on tyypillisesti yhden päivän mittainen työpajamainen valmennustilaisuus, jossa osallistujat tekevät sisältöä syventäviä ryhmätehtäviä.

Osallistujamäärä ja valmennuksen kustannus sovitaan asiakaskohtaisesti. Voimme asiakkaan halutessa huolehtia valmennuksen tila- ja muista järjestelyistä.