SPR:llä on meneillään lukuisia aktiviteetteja, jotka keskittyvät nuoriin. Vapaaehtoisia nuoria halutaan myös lisää kotimaan toimintaan. Kuva: Miisa Kaartinen Lähde: Suomen Punainen Risti

Thinking Portfolio haluaa tukea SPR:n tekemää hienoa työtä tarjoamalla organisaation käyttöön Thinking Portfolio-projektisalkun Pro Bono-periaatteella. Thinking Portfolio osallistuu myös aktiivisesti SPR:n järjestämiin erilaisiin lahjoitusaktiviteetteihin. Tällä hetkellä henkilökunnan keskuudessa on meneillään pyöräilyhaaste, jolla osallistutaan SPR:n Ketjureaktioon. Ketjureaktion tavoittena on kerätä varoja Syyrian Punaisen Puolikuun ylläpitämälle proteesiklinikalle, jossa autetaan lapsia ja nuoria, jotka ovat menettäneet kätensä tai jalkansa tai ovat muunlaisen tuen tarpeessa.

Avustustoimintaa kehitetään digitalisoinnilla

SPR käyttää Thinking Portfolion projektisalkkua sekä organisaation kehittämistä tukevien projektien että muuttuvien avustus- ja toiminnan tehostamisprojektien läpiviemiseen. Projektisalkku saatiin SPR:lle juuri oikeaan aikaan, se oli valmiina auttamassa jo silloin, kun maahanmuuttoaalto oli voimakkaimmillaan ja vastaanottokeskuksia perustettiin nopeaan tahtiin. Ennen maahanmuuttoaaltoa projektisalkkua oli jo ehditty testata käytännössä Kontti-tavaratalojen toiminnan muutosten projektoinnissa.

Thinking Portfolion käytön aloittamisajankohdasta projektien pääpaino on siirtynyt maahanmuuttoprojekteista erilaisten avustusprojektien seurantaan ja tukemiseen salkussa sekä näiden digitalisointiin. Avustusprojekteja on meneillään lukuisia. SPR:n kehityspäällikkö Mimmu Piirto mainitsee esimerkkeinä arjen turvallisuuden parantamiseen ja yksinäisyyden lievittämiseen tähtäävät projektit.

Yksinäisyyden vähentämisen projekteissa mm. koulutetaan SPR:n vapaaehtoisia verkkoystävätoimintaan. Verkkoystävä tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia verkossa ja voi sitä kautta tarjota keskusteluapua yksinäisyyttä kokeville nuorille. Arjen turvallisuutta vahvistavissa projekteissa puolestaan lisätään SPR:n ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja verkostoitumista muihin järjestöihin ja viranomaisiin. Verkostoitumisen tavoitteena on muun muassa parantaa järjestöjen yhteistyövalmiutta erilaisissa kriisitilanteissa. Hyvä esimerkki arjen turvallisuuden parantamisesta on myös projekti, joka järjestää ensiapukursseja 9. luokkalaisille. Lisäksi meneillään on lukuisia muita arjen turvallisuuden parantamiseen tähtääviä projekteja, joiden kohderyhminä ovat sekä nuoret että aikuiset.

Thinking Portfolio edesauttaa projekteista oppimista

Thinking Portfolio-projektisalkussa katselmoidaan isot kokonaisuudet johtoryhmien kokouksissa. Kokonaisuuden katselmointiin tuo jatkossa vielä lisäarvoa uusien toimintakokonaisuuksien projektien mukaantulo salkkuun. Projektisalkku on ollut myös erittäin tärkeä väline projekteista oppimisen kannalta. Kun projektipäälliköt ovat nähneet toistensa projektit ja päässeet katsomaan niiden työsuunnitelmia, on se antanut hyviä eväitä omien projektien suunnitteluun ja läpiviemiseen.

Mielenkiintoista on nähdä eri projektien yhteisvaikuttavuus

Eri projektien panos-tuotos-vaikutus- vaikuttavuusketjun yhdistäminen ja vertailu ovat asioita, joiden näkyväksi tekeminen on haasteellista ja siksi niin mielenkiintoista. Mimmu Piirto haluaa selvittää myös miten Thinking Portfolio voisi auttaa yhteisvaikututtavuuden kartoittamisessa ja seuraamisessa. Thinking Portfolio ottaa tämän haasteen mielellään vastaan.

Suomen Punaisen Ristin projektitoiminnasta kertoi kehityspäällikkö Mimmu Piirto.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

(www.punainenristi.fi)