Varma on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, sen omistavat Varman yritys- ja yrittäjäasiakkaat, vakuutetut työntekijät sekä takuupääoman omistajat. Varma huolehtii yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta, vakuutettuna on tällä hetkellä noin 862 000 henkilöä.

(www.varma.fi)

Varmalla on käytössään useita kymmeniä sovelluksia. Marras- joulukuussa 2015, Varma otti käyttöön Thinking Portfolion sovellussalkun parantamaan sovelluksiin liittyvän perustiedon- ja sovellustilanteen hallintaa. Sovellusten perustietojen (teknologia, integraatiot, vastuuhenkilöt) lisäksi Varmassa on kirjattu salkkuun myös tietoa siitä, mihin meneillään oleviin projekteihin kyseinen järjestelmä liittyy. Riippuvuuksien hallinta on yksi keskeinen asia sekä järjestelmien ylläpidossa että kehittämisessä, jossa sovellussalkusta on hyötyä, kertoo ICT-Palvelujohtaja Minna Mattila Varmasta.

-Meillä oli aiempaa kokemusta Thinking Portfolion projektisalkusta. Myönteiset kokemuksemme projektisalkun käytöstä vaikuttivat osaltaan siihen, että valitsimme Thinking Portfolion sovellussalkuksemme. Saavutimme synergiaetua, kun otimme käyttöön saman toimittajan sovelluksen.

Integraatiokartta erinomainen apuväline sovellusten välisten riippuvuuksien hallintaan

Sovellussalkkua käyttävät Varmassa pääasiassa tietohallinnon eri osastojen asiantuntijat. Käyttäjiä on jonkin verran myös liiketoiminnoissa. Salkun sisältö auttaa monessa asiassa eteenpäin, kun sovelluksiin liittyvää tietoa ei tarvitse etsiä useasta eri lähteestä, vaan esimerkiksi kaikki järjestelmään, teknologiaan, sisäisiin avainhenkilöihin ja toimittajiin liittyvät tiedot löytyvät yhdestä sovelluksesta.

-Pelkästään se, että sovellusten perustiedot ovat kootusti yhdessä paikassa, on askel eteenpäin.

-Sovellusten riippuvuuksien hallinta on haaste kaikille. Thinking Portfolion järjestelmäkartta on hyödyllinen kokonaiskuvan luomisessa. Erityisesti siitä on apua järjestelmien välisten riippuvuksien hahmottamisessa, oli kyse sitten muutos- tai häiriönhallinnasta tai uuden projektin laajuuden ja vaikutusten kartoittamisesta.

Järjestelmien käytettävyyttä seurataan Thinking Portfolion liikennevalojen avulla

Sovellussalkun käyttöönotto on Varmassa edennyt vaiheittain. Ensimmäisissä vaiheissa salkkuun vietiin sovellusten perustiedot ja liittymät sekä yhteys projekteihin. Tällä hetkellä keskeistä on tähän mennessä toteutettujen toiminnallisuuksien saaminen hyötykäyttöön täysimittaisesti.

Meneillään olevia uudempia asioita ovat mm. sovellusten elinkaariin liittyvän roadmap –tiedon rakentaminen salkkuun.

-Kokoamme salkkuun myös sopimustietoa ja tuotamme salkun avulla raportointia siitä, miten ylläpitopalvelu on toteutunut verrattuna sopimuksessa sovittuun SLA:han. Tähän käytämme Thinking Portfolion liikennevaloraporttia.

Uudet ajatukset saadaan nopeasti käytäntöön saakka

Minna Mattila

Kuvassa: Minna Mattila

Thinking Portfolio on helposti muokattavissa. Tämä tuli esiin jo projektivaiheessa; omat tarpeet oli helppo toteuttaa sovellukseen widgettien avulla. Myös käyttöönotto ja projektin jälkeinen tuki ja ylläpito ovat toimineet hyvin.

-Ajallisesti ja rahallisesti investointi on ollut järkevissä mittasuhteissa. Käyttöönotto tehtiin muutaman iteraatiokierroksen perusteella. Saimme heti ensimmäisen määrittelytilaisuuden jälkeen proton, jota saimme kommentoida ja jonka pohjalta tarpeiden mukaiset muokkaukset oli helppo tehdä.

– Sovellussalkun jatkokehittäminen on nopeaa ja uudet toiminnallisuudet saadaan nopeasti käyttöön. Tämä on osoittautuneet hankinnaksi, joka olisi ollut hyvä tehdä jo aiemmin.

Yhteystiedot: 

Minna Mattila
ICT-Palvelujohtaja
Tietohallinto, Sovelluspalvelut
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
minna.mattila@varma.fi
www.varma.fi