Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein. (www.vero.fi)

Thinking Portfolio-projektisalkku muovautui verohallinnon tarpeisiin vaivatta

Verohallinnon Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönottoprojektin tekninen osuus on saatu päätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Thinking Portfolio-projektisalkku on parametroitu vastaamaan Verohallinnon projektitoiminnan tarpeita ja on valmis tuotantokäyttöön.

Projekti vietiin läpi noudattaen Thinking Portfolion käyttöönoton ketterää projektimallia. Thinking Portfolio valmisteli ensimmäiseen projektityöpajaan protosalkun, jonka avulla kolmessa työpajassa määriteltiin ja suureksi osaksi jo parametroitiinkin Verohallinnon prosessien mukainen projektisalkkutyökalu valmiiksi. Sekä ennen koronarajoituksia kasvokkain että myöhemmin etänä toteutetut työpajat onnistuivat hyvin, asiat saatiin käsiteltyä suunnitellusti ja aikataulussa kertovat Verohallinnon projektissa mukana olleet Marjo Hosionaho ja Harri Fogde.

Kun työpajat olivat ohi, parametrointi viimeisteltiin. Noin kahden kuukauden kuluttua projektin aloituksesta projektisalkku oli valmis tuotannonomaiseen käyttöön, eli siellä voi alkaa hallinnoida oikeita projekteja ja hankkeita. Tässä vaiheessa Thinking Portfolion konsultit kouluttivat Verohallinnon pääkäyttäjät minkä jälkeen alkoi neljän viikon mittainen hienosäätövaihe. Hienosäätövaiheen kolmen ensimmäisen viikon aikana oli mahdollista vielä pyytää viimeisteleviä muutoksia salkkuun. Tällaisia muutoksia olivat esimerkiksi kenttien lisäykset ja poistot sekä tietojen esitysjärjestys välilehdillä. Hienosäätövaiheessa muutokset projektisalkun näkymiin saatiin tehtyä näppärästi ilman häiriöitä salkussa jo olleeseen projektidataan.

-Thinking Portfolio salkunhallinta-alusta on toteutettu teknisesti hyvin ja toimintamalli on hiottu, arvostan kovasti – oli kiva tehdä projektia tällä moodilla.

-Hyvin aikataulutettu ja hyvä, että tiesi aina etukäteen mitä milloinkin käsitellään.

-Thinking Portfolion konsultit hoitivat homman sujuvasti.

Käyttöönottovaiheessa nähtiin jo tulevaisuuteen

Seuraava vaihe Verohallinnon projektisalkussa on käytön laajentaminen käyttäjäryhmiä lisäämällä. Ensimmäiseen vaiheeseen on valittu kaksi käyttäjäryhmää ja laajentaminen tapahtuu vähitellen. Näin toimimalla varmistetaan ohjaavan tuen saatavuus uusille käyttäjille.

Jalkauttamisen alkuvaiheessa myös liittymien teko muihin järjestelmiin on ajankohtainen. Liittymien teko on ketterää ja nopeaa, Thinking Porfolio antaa täsmälliset ohjeet siitä mitä liittymien toteuttamiseksi asiakkaan päässä tulee tehdä ja ohjaa liittymien testausta.

Verohallinnon tyytyväinen projektitiimi kertoo, että Thinking Portfolion modulaarinen etenemistapa kuulosti alun alkaenkin sopivalta. He pitävät hyvänä asiana sitä, että projektin aikana on nähty myös mitä jatkohyödyntämismahdollisuuksia sovelluksessa on olemassa.

-On hyvä tietää mitä voidaan jatkossa ottaa helposti käyttöön ja toisaalta on saatu piilotettua turhat toiminnallisuudet ja kentät pois käyttöliittymästä.

-Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä ja jatkokehittämistä.

Verohallinnon Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönottoprojektista kertoivat:

Marjo Hosionaho, Ryhmäpäällikkö

Harri Fogde, Kehittämisen asiantuntija

Verohallinto,Hanketoimisto

Kehitys- ja tietohallintoyksikkö