Viisi asiaa projektikulttuurista vs. projektin hallintotavasta

Onnistuneessa projektissa projektikulttuurin sekä projektihallintotavan pitää kulkea käsikädessä. Usein projektipäälliköt ja osastojen vetäjät keskittyvät pääasiassa projektin lopputulokseen, eivätkä aina huomaa, jos projektikulttuuri ei vain toimi. Tilastojen mukaan maailmanlaajuisesti lähes 50% yritysten projekteista epäonnistuu.

Luonnollisesti suurella osalla yrityksistä on olemassa työkalut, prosessit ja resurssit projektille, mutta silti useat projektit epäonnistuvat.

Ilmeinen syy epäonnistuneisiin projekteihin on projektikulttuurin ja hallintotavan epäsuhta. Seuraavaksi esitetään viisi keskeistä asiaa, jotka liittyvät projektikulttuurin ja projektien hallintotavan yhteispeliin:

  • Dynamiikka: Hyvänkin projektihallintotavan pyrkimykset voidaan saada huonoksi negatiivisella projektikulttuurilla. Esimerkiksi, sinulla voi olla selvät prosessit ja hierarkiat sulavalle projektityöskentelylle, mutta ilman oikeaa kulttuuria työntekijät eivät ole motivoituneita työskentelemään projektissa. Projektihenkilöstön korkea vaihtuvuus tai työntekijöiden tyytymättömyys ovat selkeä merkki, että projektikulttuuria pitää muuttaa.
  • Projektin aikaraja: Projektien aikarajat voivat saada projektipäälliköt tekemään välillä rajujakin päätöksiä, mutta projekti on paljon muutakin kuin vain täytetyt tuntikirjaukset. Projektitiimi on projektin tukiranka. Aikarajat ovat luonnollisesti tärkeitä, projektipäälliköiden tulee tietää milloin vaatia projektitiimiltä nopeammin tuloksia. Projektipäälliköillä pitäisi silti olla mahdollisimman realistinen tieto projektin todellisesta kestosta ja tietää milloin olla projektitiimin puolella, vaikka projekti kestäisi kauemmin kuin alun perin odotettiin.
  • Hierarkia: Positiivisessa projektikulttuurissa, missä työntekijät keskustelevat helposti toistensa kanssa, on kuitenkin tärkeää luoda projektihierarkia. Tästä huolimatta työntekijöiden tulisi voida vaihtaa ajatuksia ja keskustella riippumatta hierarkiatasosta.
  • Prosessit: Hyvän projektin hallintotavat vaativat, että prosessit ovat kokeiltu ja testattu. Silti projektikulttuurin ja työilmapiirin ei pitäisi olla vain tätä. Ideaalitilanteessa aloittelija-työntekijän pitäisi voida keskustella myös ylempien toimihenkilöiden kanssa, sekä ylempien toimihenkilöiden tulisi olla valmiita tehdä tarpeen mukaan muutoksia koko projektitiimin eduksi, eikä vain katsoa projektin tavoitteita.
  • Etiikka: Yrityksen etiikkaa on hankala määritellä, mutta sen voi helposti havaita, kun sen näkee käytännössä. Periaatteessa projektin etiikan pitäisi noudattaa yrityksen etiikkaa, tosin asia on harvoin näin. Avain on eettisten sääntöjen noudattaminen projektissa riippumatta siitä, että etiikkaa ei olisi erityisesti korostettukaan projektihallinnon taholta.
Share This